Monografie contabila: Titluri pe termen lung vs Titluri pe termen scurt

Monografie contabila: Titluri pe termen lung vs Titluri pe termen scurt

O entitate care detine disponibilitati banesti poate decide sa le investeasca in instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, etc.

Cand se achizitioneaza astfel de instrumente, trebuie incadrate corect din punct de vedere contabil : daca sunt pe termen scurt – in clasa de trezorerie 50 investitii pe termen scurt si daca sunt pe termen lung in conturi de imobilizari – clasa 26 Imobilizari financiare.

Incadrarea participaţiilor ca fiind deţinute pe termen lung sau pe termen scurt trebuie sa tina cont de principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Criteriu Titluri pe termen scurt Titluri pe termen lung
Clasa din care fac parte Conturi de trezorerie (clasa 5) Conturi de imobilizari (clasa 2)
Evaluarea la intrare Cost de achizitie: pret de cumparare, valoare din contract; (nu include si costul de tranzactionare direct atribuibil achizitiei in cazul tilturilor admise la tranzactionare); Pret de achizitie sau valoarea de dobandire din contract ; cuprinde si costurile de tranzactionare direct atribuibile achizitiei
Evaluarea la iesire Se aplica una din metodele : FIFO, LIFO, CMP Iesirea se face la valoarea de inregistrare
Evaluarea la bilant Valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare (daca sunt admise la tranzactionare) Valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.Reguli alternative :valoare justa ***)
Cost istoric  mai putin ajustari pentru pierderea de valoare (daca sunt netranzactionate)
Deprecierea Se reflecta in ajustari pentru pierdere de valoare, la sfarsitul exercitiului, cu ocazia inventarierii; La iesirea din unitate a titlurilor ajustarile se anuleaza; Se inregistreaza ajustări privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare

***)
Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare
Prin derogare de la regulile generale de evaluare entităţile pot evalua în situaţiile financiare anuale consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea justă.
Evaluarea la valoarea justă nu se aplică:
a) instrumentelor financiare nederivate deţinute până la scadenţă;
b) împrumuturilor şi creanţelor generate de entitate şi nedeţinute în scopul tranzacţionării; şi
c) intereselor în filiale, întreprinderi asociate şi asocieri în participaţie, instrumentelor de capital emise de entitate, contractelor cu plata contingentă într-o combinare de întreprinderi, precum şi altor instrumente financiare cu astfel de caracteristici speciale şi care, în concordanţă cu ceea ce este general acceptat, se contabilizează diferit faţă de alte instrumente financiare.

Monografii contabile

a) titluri pe termen lung :

1. Achizitionarea de actiuni la o alta entitate : 1.000 actiuni * 3 lei (pret de cumparare), cu plata prin banca

265 Alte titluri imobilizate = 5121 conturi la banci in lei 3.000 lei

2. Aceste titluri dau dreptul la un dividend de 0.1 lei/actiune. Dividendele se incaseaza prin banca.

5121 Conturi la banci in lei = 761 Venituri din imobilizari financiare 100 lei

3. Vanzarea actiunilor la 4 lei/actiune.

scoaterea din gestiune – la valoarea de intrare (3 lei/actiune)

6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate = 265 Alte titluri imobilizate 3.000 lei

• Inregistrarea venitului din vanzare (4 lei/actiune)

461 Debitori diversi = 7641 Venituri din imobilizãri financiare cedate

• Actiuni primite gratuit :

265 Alte titluri imobilizate = 1068 Alte rezerve

b) titluri pe termen scurt:

O societate achizitioneza 1.000 actiuni de la o alta entitate, necotata, la un pret de 5 lei/actiune. Peste 3 luni vinde actiunile la un pret de 6 lei/actiune.

• Achizitia:

501 Actiuni detinute la entitatile afiliate = 5121 Conturi la banci in lei 5.000 lei

Vanzarea :

5121 Conturi la banci in lei = %                                        6.000 lei
5081 Alte titluri de plasament                                          5.000 lei

7642 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 1.000 lei
• Ce se intampla, in acelasi exemplu, daca actiunile achizitionate  sunt cotate , achizitia efectuandu-se prin intermediul unui broker care percepe un comision de 200 lei ?

• Achizitia:

%                                   =                       461 Debitori diversi                    5.200 lei

5081 Alte titluri de plasament                                                                  5.000 lei
622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile                                    200 lei

• Vanzarea ulterioara la 6 lei plus comision 100 lei se inregistreaza astfel:

461 Debitori diversi = %                                                        6.000 lei
5081 Alte titluri de plasament                                             5.000 lei
7642 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate       1.000 lei

622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile = 461 Debitori diversi 100 lei

Actiuni primite gratuit :
5081 Alte titluri de plasament = 768 Alte venituri financiare

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 20 iulie 2015

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor