Monografie contabila: Suspendare obligatii, OUG nr.37/2020

Monografie contabila: Suspendare obligatii, OUG nr.37/2020

Pe perioada aferenta pandemiei, aprilie-decembrie 2020, am obtinut de la banca, in baza OUG nr.37/2020, o suspendare pentru plata ratelor de la banca si a dobanzilor aferente creditelor contractate. Dobanda pe aceasta perioada se calculeaza de catre banca si se capitalizeaza, majorand astfel valoarea creditului (datoriei).

Dupa expirarea perioadei de suspendare dobanzile se vor calcula la noua valoare (majorata) a creditelor. Pe perioada suspendarii platilor catre banca, dorim sa inregistram lunar cheltuiala cu dobanda capitalizata. Vrem sa vedem care este monografia contabila si care sunt implicatiile fiscale ale acestei operatiuni.

Baza legala: 

ORDONANTA DE URGENTA a Guvernului nr. 37 din 30 martie 2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori Articolul 2 – (1) Prin derogare de la prevederile O.u.G. (mentionate in actul normativ – n.a.), obligatia de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane, acordate debitorilor de catre creditori pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se suspenda la cererea debitorului cu pana la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

(2) Perioada maxima de creditare prevazuta in reglementarile creditorilor poate fi depasita cu o perioada egala cu durata suspendarii obligatiei de plata.

Articolul 4 – (1) Dobanda datorata de debitori corespunzatoare sumelor scadente a caror plata este suspendata potrivit art. 2 se capitalizeaza la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plateste esalonat pe durata ramasa pana la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Articolul 5 – (3) Modificarea contractelor de credit potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta se produce prin efectul legii, fara incheierea de acte aditionale. In termen de 30 de zile de la primirea solicitarii, creditorul notifica debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.  

Opinie: Avand in vedere faptul ca dobanda datorata, suspendata pe perioada respectiva, se va capitaliza (transfera sau adauga) la soldul creditului existent, urmand a fi platita esalonat ulterior perioadei de suspendare, in functie de noua maturitate a creditului, rezulta faptul ca societatea nu va mai inregistra cheltuieli cu dobanzile in perioada respectiva, deoarece dobanda respectiva este transformata in credit si reesalonata.

In concluzie, societatea poate inregistra lunar doar transferul dobanzii lunare in contul creditului, dupa cum urmeaza:

5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

=

5191. Credite bancare pe termen scurt (P)                     

Inregistrarile respective nu genereaza implicatii fiscale.

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 11 decembrie 2020

Tags: firma auditfirma de auditfirma de audit Bucurestiservicii auditservicii de auditservicii de auditaudit obligatoriu

Leave a Reply