Monografie contabila: Schimb de active

Monografie contabila: Schimb de active

Analizam prin randurile de mai jos situatia in care, in urma unui litigiu pentru recuperarea unei creante, o societate a recuperat in urma executarii un imobil care nu acopera valoarea creantei de recuperat. Vom vedea care sunt inregistrarile care se efectueaza in contabilitate.

Mentionam ca aceasta situatie consta intr-un schimb de active. Schimbul de active este reglementat contabil la punctul 45 alin. (3) din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009:

„(3) In cazul schimbului de active, in contabilitate se evidentiaza distinct operatiunea de vinzare/scoatere din evidenta si cea de cumparare/intrare in evidenta, pe baza documentelor justificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operatiunilor. Tratamentul contabil este similar si in cazul prestarilor reciproce de servicii.”

De asemenea, acestei operatiuni ii sint aplicabile si prevederile alin. (1) si (2) ale aceluiasi punct referitoare la conditiile legale pentru efectuarea compensarilor intre elemenele de activ (o creanta – a dvs pentru marfa pe care i-ati livrat-o) si de pasiv (o datorie – prin factura  imobilul pe care il primiti) detinute asupra aceleiasi entitati:

„(1) Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

(2) Toate creantele si datoriile trebuie inregistrate distinct in contabilitate, pe baza de documente justificative. Eventualele compensari intre creante si datorii fata de aceeasi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi inregistrate numai dupa contabilizarea veniturilor si cheltuielilor corespunzatoare.”

Asadar, din punct de vedere contabil, pentru a inregistra schimbul celor doua active, trebuie, in prealabil, inregistrate creantele si datoriile, la venituri si, respectiv, cheltuieli, ale frmei dvs fata de entiteatea respectiva.

Creanta a fost deja inregistrata la venituri, odata cu emiterea facturii catre debitorul dvs:
4111 = 707 / 704   5.000 lei
4111 = 4427          1.200 lei
total creanta          6.200 lei.

Mai trebuie inregistrata datoria dvs fata de debitorul, care se naste odata cu primirea imobilului prin factura emisa de executorul judecatoresc:
212 (371) = 404              3.000 lei
4426 (?)  = 404                  720 lei
total datorie:                    3.720 lei.

Cheltuiala contabilizata conform punctului 45 alin. (2) ultima teza, prezentat mai sus, in cazul inregistrarii datoriei, este data de amortizarea imobilului sau de cheltuiala cu valoarea sa ramasa, in cazul in care acesta va fi scos din evidenta sau cedat.

In acest moment se poate efectua operatiunea de compensare:
404 = 4111  3.720 lei.

Compensarea trebuie efectuata in conformitate cu prevederile HG 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, si Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice.

Nota: se utilizeaza contul 212 – daca imobilul va fi utilizat in activitatea firmei dvs – sau 371 – daca se doreste ca imediat acesta sa fie vandut.
Atentie la codurile CAEN aferente vinzarii bunurilor din patrimoniul personal.

Tratamentul fiscal al intregii operatiuni este urmatorul:

Din punctul de vedere al TVA – facturarea imobilului obtinut prin executare silita si problema platii TVA in cazul bunurilor execuate silit prin intermediul unui organ legal de executare sint tratate detaliat in normele date in aplicarea art. 155 alin. (18) din codul fiscal, punctul 73 alin. (4) – (9).

Astfel, avem urmatoarele situatii aferente situatiei dvs, care presupune ca dvs, in calitate de adjudecatar-creditor, nu veti plati valoarea totala a imobilului:

– imobilul poate fi considerat vechi si facturat in regim de scutire fara drept de deducere, conform art. 141 alin. (2) litera f) din codul fiscal, iar debitorul este persoana impozabila inregistrata in scop de TVA:

In aceasta situatie, factura nu contine TVA, deci nu aveti nici o obligatie, iar inregistrarea imobilului in contabilitate se va face fara mentionarea TVA-ului:

212 (371) = 404  3.000 lei.

Compensarea datoriei si a creantei se va face la nivelul sumei de 3.000 lei:

404 = 4111  3.000 lei.

– debitorul, persoana impozabila inregistrata in scop de TVA, a depus notificare prin care a optat pentru taxarea vinzarii imobilului, conform art. 141 alin. (3) din codul fiscal:

In aceasta situatie, factura de executare silita va contine TVA, iar inregistrarea in contabilitate a imobilului se va face si cu mentionarea TVA-ului.

Conform punctului 73 alin. (6) trebuie sa achitati valoarea TVA din factura de executare silita primita ca urmare a vinzarii imobilului catre dvs. Acest TVA se achita in numele debitorului, la trezoreria statului in raza careia este arondat debitorul, pe CIF-ul sau.

Pentru dvs, aceasta plata de TVA la bugetul de stat reprezinta, de fapt, o plata partiala a facturii, iar inregistrarea platii TVA va fi urmatoarea:

404 = 5121  720 lei.

Compensarea datoriei si a creantei se va face tot la nivelul sumei de 3.000 lei (3720-720):

404 = 4111  3.000 lei.

– daca debitorul nu este o persoana impozabila (este o persoana fizica sau un ONG), atunci operatiunea nu intra in sfera TVA (nefiind indeplinita conditia prevazuta la art. 126 alin. (1) litera c) din codul fiscal), iar dvs veti inregistra bunul in contabilitate pe baza actului de adjudecare, fara a mentiona, evident, valoarea TVA:

212 (371) = 404  3.000 lei.

Si in aceasta situatie, compensarea se va face la nivelul sumei de 3.000 lei, insa fara utilizarea ordinelor de compensare daca debitorul este persoana fizica:
404 = 4111  3.000 lei.

Se observa ca indiferent de situatiile care pot aparea, mai ramine un rest de creanta neacoperita de 3.200 lei, care, daca nu va fi stinsa nicicum, va trebui inchisa printr-o cheltuiala:
6588 = 4111 3.200 lei.

Din punctul de vedere al impozitului pe profit – cheltuiala din contul 6588 este nedeductibila, conform art. 21 alin. (4) litera o).

Din punctul de vedere al impozitului pe cladire – imobilul trebuie declarat la Directia de taxe locale conform art. 254 alin. (5) din codul fiscal.

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 27 noiembrie 2013

Leave a Reply