Monografie contabila: Provizioane pentru concedii neefectuate

Monografie contabila: Provizioane pentru concedii neefectuate

Ce monografie contabila se intocmeste pentru concediu neefectuat (provizion), fiind interesati de modul cum se storneaza sumele inregistrate in anul anterior?

Pentru concediile neefectuate nu este obligatoriu sa se constituie provizion.

In mod normal se recunosc in cheltuielile exercitiului 2014 cheltuielile referitoare la concediul de odihna cuvenit in 2014, chiar daca el va fi efectuat in 2015, dat fiind ca trebuie sa recunoasteti cheltuielile cu salariile aferente anului 2014, cheltuieli in care intra si concediul legal de efectuat conform contractului de munca:

641 = 4281

Cand se intocmeste statul pe luna in care angajatii isi iau efectiv concediu – se inregistreaza corespunzator:

4281 = 421.

Art. 337 si 338 din OMFP 1802/2014, care se aplica pentru exercitiul financiar 2015, prevad:

„338. (1) Sumele datorate si neachitate personalului pana la  sfarsitul  exercitiului  financiar  (concediile  de  odihna  si  alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmeaza sa fie incasate de la acesta, aferente exercitiului in curs, dar care urmeaza a fi platite/incasate in exercitiul financiar urmator, se  inregistreaza  ca  alte  datorii  si  creante  in  legatura  cu personalul.

(2) Concediile de odihna se inregistreaza pe seama datoriilor atunci  cand  suma  lor  este  comensurata  in  baza  statelor  de salarii sau a altor documente care sa justifice suma respectiva.

In lipsa acestora, sumele reprezentand concedii de odihna se recunosc  pe  seama  provizioanelor.  Prevederile  prezentului alineat  referitoare  la  recunoasterea  unor  obligatii  fata  de salariati, pe seama datoriilor sau a provizioanelor, se aplica si in cazul bonusurilor acordate angajatilor.”

Daca se face referire inca la operatiuni aferente anului 2014, atunci sunt aplicabile prevederile OMFP 3055/2009:

„194. – (1) Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmeaza sa fie incasate de la acesta, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii si creante in legatura cu personalul.”

Daca se doreste totusi sa se inregistreze un provizion, cheltuielile inregistrate la constituirea acestuia vor fi nedeductibile – deoarece nu figureaza la provizioanele deductibile de la art. 22 din Codul fiscal

-, iar veniturile inregistrate la reluarea provizionului ramas fara obiect sunt neimpozabile – conform art. 20, litera c) din Codul fiscal.

Inregistrarile contabile pot fi:

Constituirea provizionului:

681 = 1518

Anularea sa in anul urmator:

1518 = 781

Sursa: fiscalitatea.ro

Data aparitiei: 23 martie 2015

Leave a Reply