Monografie contabila privind subventie angajare absolvent

Monografie contabila privind subventie angajare absolvent

Vrem sa vedem care este monografia contabila pentru inregistrarea si incasarea unei subventii de somaj pentru un tanar absolvent.

Prevederi cu privire la recunoasterea si inregistrarea subventiilor sunt cuprinse in Sectiunea 4.1. din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014.
Potrivit acestora, in categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si internationale.
Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decat cele pentru active.
Pentru asigurarea corelarii cheltuielilor finantate din subventii cu veniturile aferente se procedeaza astfel:
a) din punctul de vedere al contului de profit si pierdere:
– in cursul fiecarei luni se evidentiaza cheltuielile dupa natura lor;
– la sfarsitul lunii se evidentiaza la venituri subventiile corespunzatoare cheltuielilor efectuate;
b) din punctul de vedere al bilantului:
– creanta din subventii se recunoaste in corespondenta cu veniturile din subventii, daca au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subventii, sau pe seama veniturilor amanate, daca aceste cheltuieli nu au fost efectuate inca;
– periodic, odata cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza altor documente prin care se stabilesc si se aproba sumele cuvenite, se procedeaza la regularizarea sumelor inregistrate drept creanta din subventii.
Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.
In cazul in care intr-o perioada se incaseaza subventii aferente unor cheltuieli care nu au fost inca efectuate, subventiile primite nu reprezinta venituri ale acelei perioade curente.
Inregistrari contabile:
1. Inregistrarea subventiei de primit – in luna pentru care se primeste:
                                       4458        =        7414
    „Alte sume primite cu caracter        „Venituri din subventii
            de subventii”                            de exploatare
                                                            pentru plata personalului”
2. Incasarea subventiei:
                              5121        =        4458
        „Conturi la banci in lei”   „Alte sume primite cu caracter
                                                   de subventii”
Sursa: infotva.ro
Data aparitiei: 04 decembrie 2018

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor