Monografie contabila: Poprire pe salariu

Monografie contabila: Poprire pe salariu

Poprirea reprezinta modalitate de executare silita ce consta in indisponibilizarea sumelor de bani datorate debitorului de catre un tert.

Retinerile din salariu de forma popririlor sunt reglementate atat de Codul Muncii, cat si de Codul de Procedura Civila.

Din punct de vedere al Codului Muncii la art. 169  nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege. Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumatate din salariul net.

In cazul pluralitatii de creditori ai salariatului va fi respectata urmatoarea ordine:

  1. a) obligatiile de intretinere, conform Codului familiei;
  2. b) contributiile si impozitele datorate catre stat;
  3. c) daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite;
  4. d) acoperirea altor datorii.

Din punct de vedere al Codului de Procedura Civila salariile si alte venituri periodice, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia pot fi urmarite:

a) pana la jumatate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau alocatie pentru copii;

b) pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

Daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, urmarirea nu poate depasi jumatate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, in afara de cazul in care legea prevede altfel.

Veniturile din munca sau orice alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor de existenta ale acestuia, in cazul in care sunt mai mici decat cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.

Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca, compensatia acordata salariatilor in caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale, precum si sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, daca legea nu dispune altfel. Urmarireaacestor  drepturi se face in limita a jumatate din cuantumul acestora.

Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii.

Articolul 782 din Codul de procedura Civila mentioneaza ca poprirea se infiinteaza la cererea creditorului de catre un executor judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia curtii de apel unde isi are domiciliul sau sediul debitorul ori tertul poprit. In cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice, competenta apartine executorului judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia curtii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori, dupa caz, de la sediul principal sau, dupa caz, de la sediile secundare ale institutiei de credit unde debitorul si-a deschis contul. Daca debitorul are mai multe conturi deschise, competenta pentru infiintarea popririi asupra tuturor conturilor apartine executorului judecatoresc de la oricare dintre locurile unde acestea au fost deschise.

In termen de 5 zile de la data comunicarii popririi si in cazul sumelor de bani datorate in viitor, de la scadenta acestora, tertul poprit va avea urmatoarele obligatii:

  1. sa consemneze suma de bani, daca creanta poprita este exigibila si sa trimita dovada executorului judecatoresc
  2. sa plateasca direct creditorului suma retinuta si cuvenita acestuia, in cazul sumelor datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii, precum si in cazul sumelor datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii sau va vira suma respectiva in contul de consemnari comunicat de catre executorul judecatoresc prin adresa de infiintare a popririi.

Monografie contabile pentru inregistrarea popririi pe salariu:

  1. Inregistrarea drepturilor salariale cuvenite

641 “ Cheltuieli cu salariile personalului” =  421 “Personal-salarii datorate”

  1. Inregistrarea impozitului si a contributiilor sociale obligatorii

421 “Personal-salarii datorate” = %

4312 “Contributia personalului la asigurarile sociale”

4314 “Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate”

4372 “Contributia personalului la fondul de somaj”

  1. Inregistrarea retinerii din salariu

421 “Personal-salarii datorate”= 427 “Retineri din salarii datorate tertilor”

  1. Virarea sumei retinute catre terti

427 “Retineri din salarii datorate tertilor” = 5121 “ Conturi la banci in lei”

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 26 septembrie 2016

Leave a Reply