Monografie contabila: Plata in numele altei societati

Monografie contabila: Plata in numele altei societati

Baza legala:

Art. 286 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal:

Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:

  1. e) sumele achitate de o persoană impozabilă în numele și în contul altei persoane și care apoi se decontează acesteia, inclusiv atunci când locatorul asigură el însuși bunul care face obiectul unui contract de leasing financiar sau operațional și refacturează locatarului costul exact al asigurării, precum și sumele încasate de o persoană impozabilă în numele și în contul unei alte persoane.”

Norme metodologice de aplicarea a art. 286 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal:

Sumele achitate de o persoană impozabilă în numele și în contul altei persoane impozabile reprezintă sumele achitate de o persoană impozabilă pentru facturi emise de diverși furnizori/prestatori pe numele altei persoane și care apoi sunt recuperate de cel care le achită de la beneficiar.

Persoana care achită sume în numele și în contul altei persoane nu primește facturi pe numele său și nici nu emite facturi pe numele său. Pentru recuperarea sumelor achitate în numele și în contul altei persoane se poate emite, în mod opțional, o factură de decontare de către persoana impozabilă care a achitat respectivele facturi.

În situația în care părțile convin să își deconteze sumele achitate pe baza facturii de decontaretaxa nu se menționează distinct, fiind inclusă în totalul sumei de recuperat. Factura de decontare se transmite beneficiarului însoțită de factura achitată în numele său.

Persoana care a achitat facturile în numele altei persoane nu exercită dreptul de deducere pentru sumele achitate, nu colectează taxa pe baza facturii de decontare și nu înregistrează aceste sume în conturile de cheltuieli, respectiv de venituri.

Beneficiarul ale cărui facturi au fost achitate de altă persoană își va deduce în condițiile legii taxa pe baza facturii care a fost emisă pe numele său de furnizori/prestatori, factura de decontare fiind doar un document care se anexează la factura achitată.

Exemplu:

Persoana A emite o factură de servicii de transport către persoana B, dar factura lui A este plătită de C în numele lui B. Pentru recuperarea de la B a sumelor plătite, C are posibilitatea să emită o factură de decontare, dar care nu este obligatorie. B își exercită dreptul de deducere a TVA în condițiile stabilite de lege pe baza facturii emise de A, în timp ce o eventuală factură de decontare de la C doar se atașează acestei facturi.


B

Inregistrarea facturii primite de la A:

628=401

Inregistrarea platii efectuate de catre C pe baza facturii decont primite:

401=462.C

Plata datoriei catre C in baza facturii decont:

462.C=5121


C

Inregistrarea platii efectuate catre A in numele lui B:

461.B=5121

Transmiterea facturii decont catre B la care se anexeaza factura achitata.

Incasarea creantei de la A:

5121=461.B

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 16 aprilie 2018

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor