Monografie contabila: Plata factura prin cambie

Monografie contabila: Plata factura prin cambie

Întrebare: Angajatorul este în situaţia în care achiziţionează mărfuri de la furnizorul X. Furnizorul X acceptă plata facturii prin cambie. Ce înregistrări contabile se fac în acest caz?

Răspunsul specialistului

1. Temeiul legal. Desfăşurarea relaţiilor de afaceri sunt o componentă nelipsită între entităţile economice. Speţa prezentată se încadrează la categoria operaţiunilor care vizează efectele de comerţ (efectele comerciale), fiind o decontare fără numerar bazată pe instrumente de plată la termen. Conform teoriei de specialitate, efectele de comerţ sunt „titluri de valoare, negociabile, imediat sau la un termen scurt, care, în cadrul relaţiilor comerciale cu furnizorii şi clienţii, atestă datorii sau creanţe”. În accepţiunea reglementării Băncii Naţionale României, cambia constituie un ordin scris şi necondiţionat dat de o persoana (trăgătorul) unei alte persoane (trasul), de a plăti o anumita suma de bani, la vedere sau la un anumit termen, unei terţe persoane (beneficiarul) sau la ordinul acesteia. Beneficiarul cambiei este persoana care urmează să încaseze contravaloarea cambiei, respectiv trăgătorul însuşi, o terţă persoană sau o bancă.

2. Procedura contabilă. În temeiul prevederilor legale aplicabile, contabilizarea operaţiunilor vizează următoarele:

(a) Achiziţia de mărfuri de la furnizor, conform facturii:

%

=

401.Furnizori/X

1.240 lei

371.Mărfuri

1.000 lei

4426. TVA deductibilă

240 lei

(b) Furnizorul acceptă plata facturii prin cambie (efect de comerţ):

401.Furnizori/X = 403. Efecte de plătit/ABC

1.240 lei

(c) Se efectuează plata la scadenţă, conform cambiei:

403. Efecte de plătit/X = 5121.Conturi curente la bănci /cont curent BCR

1.240 lei

 

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, se includ contractele, facturile, cambia, extrasul de cont, documentaţiile tehnice întocmite de direcţia juridică sau specialişti/experţi, notele contabile aferente.

4. Listă de verificări. La sfârşit de lună, după închiderea balanţei lunare, se supun verificării toate operaţiunile, reflectarea acestora în balanţa contabilă, precum și corelaţiile conturilor contabile în cadrul balanţei. Se recomandă verificarea de fond şi de formă a elementelor constitutive aferente documentelor justificative.

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să dețină o politică contabilă specifică tipurilor de operațiuni pe care entitatea le realizează. Aceste tranzacții se dezvoltă prin politica contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii.

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 02 noiembrie 2015

Leave a Reply