Monografie contabila: Garantii retinute angajatilor

Monografie contabila: Garantii retinute angajatilor

Gestionarul este acel angajat al unei persoane juridice prevazute la art. 176 din Codul penal care are ca atributii principale de serviciu primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrarea, folosinta sau detinerea, chiar temporara, a acesteia, potrivit prevederilor Art. 1 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Constituirea garanţiei se face prin contract încheiat în scris. Garantia in numerar constituita  va fi depusa de catre agentii economici, autoritatile si institutiile publice la Casa de Economii si Consemnatiuni sau la banci, intr-un cont special al agentului economic, al autoritatii ori al institutiei publice respective. Garantiile in numerar depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni sau la banci se inscriu intr-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. Carnetul de consemnare va fi pastrat in casieria agentului economic, autoritatii sau institutiei publice in favoarea careia s-a constituit garantia.

Pentru garantia depusa in conditiile mentionate mai sus se acorda o dobanda anuala, stabilita de depozitarul garantiei, care nu poate fi mai mica decat dobinda acordata pentru depozitele la termen pe un an.

Garantia in numerar si dobanda aferenta pot fi ridicate de catre gestionarul titular al carnetului de consemnare la incetarea contractului sau de munca sau la trecerea intr-o functie pentru care nu se cere garantie, in situatia in care nu a cauzat o paguba sau cind paguba a fost acoperita in intregime. Agentul economic, autoritatea sau institutia publica sunt obligate, in aceste cazuri, sa elibereze gestionarului, in termen de cel mult 10 zile, carnetul de consemnare impreuna cu o comunicare catre Casa de Economii si Consemnatiuni in care sa se arate ca titularul are dreptul sa ridice garantia.

In cazul transferarii gestionarului intr-o alta functie pentru care de asemenea se cere garantie, carnetul de consemnare in care au fost inscrise sumele depuse drept garantie va fi trecut la noul loc de munca.

Cand gestionarul a cauzat o paguba in gestiune la locul sau de munca si aceasta nu se acopera integral in termen de o luna de la obtinerea titlului executoriu definitiv, agentul economic, autoritatea sau institutia publica se va despagubi din garantia in numerar constituita in favoarea sa.

In situatia in care sumele depuse drept garantie au fost ridicate, in intregime sau in parte, de agentul economic, autoritatea sau institutia publica pentru a se despagubi, gestionarul este obligat sa reintregeasca garantia .

Monografie contabila pentru garantiile retinute angajatilor:

Retinerea sumei drept garantie si evidentierea datoria fata de angajat pentru sumele retinute pe statul de plata:

421                                              =                                4281

Personal – salarii datorate              Alte datorii in legatura cu personalul

Virare in contul bancar de garantii intr-un cont bancar distinct la o banca, conform angajamentului incheiat cu salariatul si a contractului incheiat cu banca in cauza:

581                                 =                   5311

Viramente interne                     Casa in lei

5121.analitic                         =                  581

Conturi la banci in lei                      Viramente interne

Incasare dobanzi cuvenite gestionarului pentru sumele retinute:

5121.analitic                     =                             4281

Conturi la banci in lei             Alte datorii in legatura cu personalul

Inregistrarea comisioanelor percepute de banca la retragerea garantiei:

4281                                                             =               5121.analitic

Alte datorii in legatura cu personalul              Conturi la banci in lei

Restituire garantiei si a dobanzii mai putin comisionul perceput la retragere, conform angajamentului incheiat cu salariatul si a contractului incheiat cu banca in cauza:

4281                                                             =                5121.analitic

Alte datorii in legatura cu personalul                Conturi la banci in lei

Sau:

581                            =         5121.analitic

Viramente interne      Conturi la banci in lei

5311               =            581

Casa in lei          Viramente interne

4281                        =       5311

Viramente interne      Casa in lei

Prevederile referitoare la modul de inregistrarea a  garantiilor retinute de la angajati precum si modalitatea de retinere a acestora trebuie sa fie cuprinsa in politicile contabile ale angajatorului precum si regulamentul intern al societatii si/sau contract colectiv de munca al societatii.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 08 septembrie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor