Monografie contabila: Faliment client

Monografie contabila: Faliment client

Potrivit articolului 4 din Legea  nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si deinsolventa prin procedura de faliment se intelege procedura de insolventa, concursuala, colectiva si egalitara, care se aplica debitorului in vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat.

Procedura de faliment va fi inchisa atunci cand judecatorul-sindic a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite si cand fondurile nereclamate au fost depuse la banca, iar data declararii falimentului – este data pronuntarii hotaririi judecatoresti finale de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr.85/2014 , hotarare ramasa definitia si irevocabila.

Existenta unei hotarari definitive si irevocabile de inchidere a procedurii de declarare a falimentului permite creditorului firmei insolvente ajustarea bazei de impozitare aferente livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii efectuate anterior deschiderii procedurii de insolventa. 

Monografia contabila la scoaterea din evidenta a unei creante ce apartine unui client in faliment

654 “Pierderi din creante”=411 “Clienti”  Baza de impozitare

411 “Clienti”= 4427 “TVA colectat”  Valoarea cu minus a  TVA-ului  colectat aferent bazei

Documentele justificative ce vor sta la baza inregistrarilor vor fi :

  • Dovada privind starii de radiere prin  faliment al clientului
  • Fisa partener , din evidentele contabile,din care sa rezulte soldul clientului aflat in faliment , facturile ramase neincasate
  • Emiterea obligatorie a unei facturi prin care se inscrie cu semnul minus atat baza de impozitare, cat si TVA aferent

Din punct de vedere fiscal vom analiza mai intai daca aceasta cheltuiala este sau nu deductibila la calculul impozitului pe profit.

Conform art 25, al.1 din Legea 277/2015 cheltuieli deductibile sunt cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, precum si taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile patronale si organizatiile sindicale. Coroborand aceste prevederi cu cele ale art.25 al.4

“Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile : pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 26 , precum si cele inregistrate in alte cazuri decat urmatoarele:

  1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti ”

Analizand aceste prevederi putem spune ca acestea sunt deductibile din punct de vedere al impozitului pe profit.

Din punct de vedere al TVA-ul potrivit art. 287 lit.d se permite ajustarea acestuia in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa ca urmare a falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, prin care creanta creditorului este modificata sau eliminata.

Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de confirmare a planului de reorganizare, iar, in cazul falimentului beneficiarului, incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de legislatia insolventei, hotarare ramasa definitiva/definitiva si irevocabila, dupa caz.

In cazul in care ulterior pronuntarii hotararii judecatoresti de confirmare a planului de reorganizare sunt incasate sume aferente creantelor modificate sau eliminate prin planul de reorganizare, se anuleaza ajustarea efectuata, corespunzator sumelor respective prin decontul perioadei fiscale in care acestea sunt incasate.

Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 287 lit. d) din Codul fiscal, este permisa pentru facturile emise care se afla in cadrul termenului de prescriptie prevazut in Codul de procedura fiscala.

In cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa ca urmare a punerii in aplicare a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o hotarare judecatoreasca, prin care creanta creditorului este modificata sau eliminata, ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de confirmare a planului de reorganizare, daca aceasta a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2016. In cazul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare se opereaza anularea taxei neexigibile aferente livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii realizate.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 30 septembrie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor