Monografie contabila: Descarcare gestiune bunuri degradate

Monografie contabila: Descarcare gestiune bunuri degradate

Discutam despre o firma platitoare de TVA si impozit pe profit care cumpara de la un furnizor din UE marfuri in valoare de 100.000 euro pentru care se primeste factura. Marfa ajunge in Romania, iar livrarea este facuta de catre un transportator contra sumei de 2.000 euro. Marfa se aduce la comanda clientilor nostri din Romania.

O parte din marfa (85% din cantitate) se vinde unor clienti romani contra sumei de 135.000 euro (factura se emite in lei, echivalentul sumei). Restul marfii (15%) este refuzat de un client din cauza unor obiectii legate de calitate (marfurile sunt perisabile).

Care sunt implicatiile fiscale din fiecare etapa (TVA, impozit de platit)? Care sunt inregistrarile contabile? Ce se intampla cu TVA si venitul aferent marfii refuzate (nevandute)? Aceasta marfa refuzata nu se mai poate valorifica deoarece sunt bunuri perisabile.

Potrivit art. 21 alin (4) lit. c) nu sunt cheltuieli deductibile cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune, ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VI.

Monografia contabila:
– achizitia marfurilor
371        =            401            100.000

– aplicarea taxarii inverse

4426        =            4427               20.000

– vanzarea unor bunuri
411        =            %
707            135.000
4427              27.000

– descarcarea de gestiune a bunurilor vandute
607        =            371              85.000

– vanzarea celorlalte bunuri
411        =            %
707
4427

– descarcarea din gestiune
607        =            371              15.000

– pentru refuzul bunurilor se intocmeste un proces verbal de constatare a defectelor  iar in baza acestuia se intocmeste o factura de stornare a facturii initiale
411        =            %
707            minus suma initiala
4427            minus suma initiala

– bunurile se vor inregistra ca intrari in gestiune
371        =        607            15.000

– inregistrarea bunurilor degradate calitativ
607        =            371                15.000

Pentru deducerea cheltuielilor cu descarcarea de gestiune a bunurilor degradate  (contul 607) se au in vedere prevederile art. 21 alin (3) lit. d) perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Cheltuielile cu perisabilitatile sunt deductibile potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/2004, pentru categoria de marfuri.

Limitele maxime de perisabilitate admise se stabilesc la nivelul intregii unitati, prin aplicarea coeficientului stabilit pentru grupa de produse la pretul de inregistrare al produselor intrate.

Perisabilitatile reprezinta scazamintele care se produc in timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliza, racire, inghetare, topire, oxidare, aderare la peretii vagoanelor sau vaselor in care sunt transportate, descompunere, scurgere, imbibare, ingrosare, imprastiere, faramitare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice, in procesul de comercializare sau in reteaua de distributie.

In cazul bunurilor degradate, potrivit prevederilor art. 148 din Codul fiscal se ajusteaza TVA dedusa initial, la achizitia acestora.

Potrivit prevederilor art. 148 alin. (1) din Codul fiscal, se ajusteaza taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor si activelor corporale fixe.
Nu se efectueaza ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor distruse sau pierdute in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de persoana impozabila.

Potrivit normelor date in aplicarea art. 148 alin. (2) lit. a), persoana impozabila nu are obligatia ajustarii taxei deductibile in cazul bunurilor distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator, in situatii cum ar fi,   bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, caz in care nu se fac ajustari ale taxei deductibile daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
1. degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente. Sunt incluse in aceasta categorie si produsele accizabile pentru care autoritatea competenta a emis decizie de aprobare a distrugerii;
2. se face dovada ca bunurile au fost distruse; precum si  perisabilitatile, in limitele stabilite prin lege;

Obligatia de a demonstra sau confirma in mod corespunzator ca bunurile au fost distruse, pierdute sau furate revine persoanei impozabile.

Prin urmare:
–    daca bunurile sunt distruse iar societatea face dovada distrugerii bunurilor (documente de predare catre o societate de colectare a deseurilor), nu este necesara ajustarea TVA
–    daca nu se poate face dovada predarii catre o societate de preluare a deseurilor, se ajusteaza TVA dedus la achizitie (prin taxare inversa)

TVA aferent 15000 x 20%= 3.000 lei

Pentru determinarea TVA de ajustat se tine seama si de valoarea perisabilitatilor stabilite de lege pentru produsul respectiv.
TVA se ajusteaza numai pentru suma ce depaseste limita perisabilitatilor. daca valoarea perisabilitatilor este de exemplu de 3.000 lei, se va ajusta TVA pentru suma de 15.000-3.000= 12.000 lei
12.000 x 20% = 2.400 lei

– ajustarea TVA se inregistreaza
635        =            4426        2.400

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 13 ianuarie 2016

Leave a Reply