Monografie contabila: Corectie conturi 345 si 348

Monografie contabila: Corectie conturi 345 si 348

Potrivit datelor din balanta de verificare intocmita la 31 decembrie 2014:

SID  pentru contul 345,, Produse finite’’  = 3.000 lei

SID pentru contul 348  ,,Diferente de pret la produse ‘’ = 400 lei

RD pentru contul 345 =  7.000 lei

RD  pentru contul 348 = 650 lei

RC pentru contul 345 = 8.000 lei

RC pentru contul 348 = 900 lei

In cursul exercitiului financiar 2013 s-au obtinut  600 kg  din produsul finit X si au avut loc iesiri de produse finite de 700 kg. Entitatea foloseste costul standard de 13 lei/kg  pentru evidenta costului produselor finite. Costul mediu efectiv de productie este de 14 lei/kg in anul 2013.

Astfel, se vor face  corectiile necesare pentru conturile 345 si 348:

a)      Rulajul debitor al contului 345

RD 345 , conform Balantei de verificare                             7.000 lei
RD 345 corect = Cantitatea intrata in 2013 x   Cost standard = 600 kg  x 13 lei/kg 7.800 lei
Corectie necesara   (rd.2 – rd. 1)     800 lei

Inregistrarea contabila de corectie (data inregistrarii 31.12.2014)

345 = 711   800 lei

b)     Rulajul creditor al contului 345

RC 345,  conform Balantei de verificare 8.000 lei
RC 345 corect =  Cantitatea iesita in 2013  x Cost standard = 700  kg 8 13 lei/kg 9.100 lei
Corectie necesara (rd.2 – rd.1) 1.100 lei

Inregistrarea contabila de corectie (data inregistrarii 31.12.2014)

711 =345  1.100 lei

 c)      Rulajul debitorul al contului 348 

RD 348 , conform Balantei de verificare 650 lei
RD 348 corect = Costul efectiv de productie al cantitatii obtinute – Costul standard al productiei  obtinute =  600 kg x 14 lei/kg – 600 k x 13 lei.kg 600 lei
Corectie necesara (rd.2 – rd.1) -50

Inregistrarea contabila de corectie (data inregistrarii 31.12.2014)

348 =711  – 50 lei

 d)     Rulajul creditor al contului 348

RC 348 , conform Balantei de verificare   900 lei
RC 348 corect = (K x  RC 345)corecte = {[(SID  348 +   RD   348 ) /   (SID 345 + RD 345 )]  x   RC 345}corecte =  [(400 + 600)/(3.000 +7.800 ) x  9.100 842,59 lei
Corectie necesara (rd.2 – rd.1) – 57,41

Inregistrarea contabila de corectie (data inregistrarii 31.12.2014)

711 = 348   – 57, 41  lei

Inregistrarea contabila de inchidere a contului 711

711 = 121         -292, 59 lei

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 06 mai 2015

Leave a Reply