Monografie contabila: Cheltuieli executare

Monografie contabila: Cheltuieli executare

Azi dezvoltam o monografia contabila pentru cheltuielile de executare aferente unei firme care a executat silit un client prin intermediul unui BEJ.

Cheltuielile de executare au fost platite de catre firma catre BEJ si, ulterior, dupa recuperarea lor de catre BEJ de la debitor, au fost restituite firmei.

Pentru incasarea sumei de la BEJ reprezentand cheltuieli de executare recuperate se va intocmi factura?

Care este monografia contabila aferenta acestei operatiuni?

Potrivit art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, pentru livrari de bunuri si prestari de servicii, altele decat cele prevazute la lit. b) si c) ale acestui articol, baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.

Nu sunt cuprinse in baza de impozitare a TVA, conform art. 137 alin. (3) lit.b) din Codul fiscal, sumele reprezentand daune-interese, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate.

Punctul 19 alin. (4) din Titlul VI al Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca “in cazul in care se refactureaza cheltuieli efectuate pentru alta persoana, respectiv atunci cand o persoana impozabila primeste o factura sau alt document pe numele sau pentru livrari de bunuri/prestari de servicii/importuri efectuate in beneficiul altei persoane si refactureaza contravaloarea respectivelor livrari/prestari/importuri, se aplica structura de comisionar conform prevederilor pct. 6 alin. (3) si (4) sau, dupa caz, ale pct. 7 alin. (2).

Totusi, structura de comisionar nu se aplica in situatia in care se aplica prevederile pct. 18 alin. (8). Persoana care refactureaza cheltuieli nu este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le refactureaza. Spre deosebire de situatia prezentata la alin. (3), in cazul structurii de comisionar persoana impozabila are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate, in conditiile legii, si are obligatia de a colecta taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile taxabile”.

In baza celor prezentate, consideram ca, cheltuielile de executare silita, recuperate de la debitor, se includ in baza de impozitare a taxei pe valoare adaugata.

Veniturile inregistrate de societate prin refacturarea cheltuielilor de executare se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 7588 „Alte venituri din exploatare”.

Inregistrarea cheltuielilor de executare:
628 = 401
„Alte cheltuieli cu „Furnizori”
serviciile executate de terti”

4426 = 401
„TVA deductibila” „Furnizori”

Plata catre executor:
401 = 5121
„Furnizori” „Conturi la banci in lei”

Facturarea cheltuielilor de executare:
4111 = 758
„Clienti” „Alte venituri din exploatare”

4111 = 4427
„Clienti” „TVA colectata”

Incasarea sumelor:
5121 = 4111
„Conturi la banci in lei” „Clienti”

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 29 iulie 2015

Leave a Reply