Monografie contabila: Cheltuieli aferente achiziţionării contractelor de clienţi

Monografie contabila: Cheltuieli aferente achiziţionării contractelor de clienţi

Întrebare: Cum se înregistrează în contabilitate costurile aferente achiziţionării contractelor de clienţi?

Răspunsul specialistului:

1. Temeiul legal.  

Preţul plătit pentru contractele de clienţi transferate între entităţi cu titlu oneros se recunoaşte la “Alte imobilizări necorporale”, în condiţiile în care clienţii respectivi vor continua relaţiile cu entitatea. Pentru recunoaşterea ca activ a preţului plătit (cost de achiziţie) aferent contractelor astfel achiziţionate, acestea trebuie identificate (număr contract, denumire client, durată contract), iar entitatea trebuie să dispună de mijloace prin care să controleze relaţiile cu clienţii, astfel încât să poată controla beneficiile economice viitoare preconizate, care rezultă din relaţia cu acei clienţi. Activul imobilizat reprezentând costul de achiziţie al contractelor respective se amortizează pe durata acestor contracte. (punctul 188 alin. (4) din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

2. Procedura contabilă.

Se reflectă valoarea preţului plătit pentru contractele de clienţi transferate între entităţi cu titlu oneros, în sumă 10.200 lei, durata contractului 10 ani:

208. Alte imobilizări necorporale/ contractele de clienţi transferate între entităţi cu titlu oneros / ABC = 404. Furnizori de imobilizări

10.200 lei

404. Furnizori de imobilizări = 5121. Conturi curente la bănci

10.200 lei

Se reflectă valoarea preţului plătit pentru contractele de clienţi transferate între entităţi cu titlu oneros, în sumă 50.000 lei, durata contractului 2 ani:

208. Alte imobilizări necorporale/ contractele de clienţi transferate între entităţi cu titlu oneros / CCC = 404. Furnizori de imobilizări

50.000 lei

404. Furnizori de imobilizări = 5121. Conturi curente la bănci

50.000 lei

Se reflectă valoarea amortizării cheltuielilor:

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor / Cheltuieli de constituire – (anual, timp de 10 ani,  10.200 lei/10 ani) = 2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale

10.200 lei/10 ani =1020 lei/an

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor / Cheltuieli de constituire – (anual, timp de 2 ani,  50.000 lei /2 ani) = 2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale

 50.000 lei /2 ani =25.000 lei/an


Se reflectă valoarea amortizării altor imobilizări necorporale, scoase din evidenţă: 

2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale = 208. Alte imobilizări necorporale/ contractele de clienţi transferate între entităţi cu titlu oneros / ABC

10.200 lei

2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale   208. Alte imobilizări necorporale/ contractele de clienţi transferate între entităţi cu titlu oneros / CCC

50.000 lei

 

3. Lista documentelor justificative. Din punct de vedere al documentelor justificative, regăsim ca şi înscrisuri probatoare: contracte, facturi, extrase de cont, situaţii de calcul, note contabile. Este recomandabil să se aplice „principiul celor patru ochi”.

4. Listă de verificări. Se verifică încrucişat datele din factură cu datele din contract, se verifică dacă facturile conţin toate elementele obligatorii, urmărirea concordanţei dintre instrumentele de plată din contracte şi cele utilizate efectiv, urmărirea încălcărilor contractului pentru neplata la timp a datoriilor.  La final de lună, după închiderea balanţei lunare, fac obiectul verificării operaţiunile care au avut loc, reflectarea acestora în balanţa contabilă și corelaţiile conturilor în cadrul balanţei. Pentru orice înregistrare contabilă trebuie să existe o justificare. Fiecare sold al fiecărui cont din balanţa de verificare trebuie să poată fi probat cu inscrisuri. Pentru a minimiza potenţialele riscuri, recomandăm utilizarea checklist-urilor.

5. Politica contabilă. Orice entitate trebuie să deţină o politică contabilă specifică tipurilor de operaţiuni pe care entitatea le realizează. Astfel, dacă societatea dezvoltă operaţiuni care derivă din preţul plătit pentru contractele de clienţi transferate între entităţi cu titlu oneros, acestea trebuie să se regăsească detaliate într-o politică contabilă proprie care se aprobă de administratorul societăţii, care să detalieze fluxul operaţiunilor, contabilizarea la nivelul entităţii în cauză, lista documentelor justificative şi matricea responsabilităţilor. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că politica contabilă a societăţii este adecvată acesteia şi este aplicată in mod consecvent.

6. Impact fiscal. Din punct de vedere fiscal, cheltuielile aferente achiziţionării contractelor de clienţi, recunoscute ca imobilizări necorporale potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se amortizează pe durata acestor contracte. (art. 28 alin. (9) din Legea nr. 227/2015).

Temei legal

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 21 aprilie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor