Monografie contabila: Bunuri primite cu titlu gratuit

Monografie contabila: Bunuri primite cu titlu gratuit

La intrarea in entitate bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel:

  1. cost de achizitie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
  2. la cost de productie – pentru bunurile produse in entitate;
  3.  la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii – pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
  4. la valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

Bunurile primite in mod gratuit de la un furnizor se vor inregistra in contabilitate la valoare justa.

Valoarea justa a activelor se determina, in general, dupa datele de evidenta de pe piata, printr-o evaluare efectuata, de regula, de evaluatori autorizati, potrivit legii.

In situatia in care nu exista date pe piata privind valoarea justa, din cauza naturii specializate a activelor si a frecventei reduse a tranzactiilor, valoarea justa se poate determina prin alte metode utilizate, de regula, de catre evaluatori autorizati, potrivit legii.

Valoarea justa reprezinta pretul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii intre parti identificate, aflate in cunostinta de cauza si hotarate, care reflecta interesele acelor parti sau pretul care ar putea fi primit din vanzarea unui activ sau care ar fi platit pentru transferarea unei datorii in cadrul unei tranzactii normale intre participantii pe piata la data evaluarii.

In situatia in care o societate primeste o reducere comerciala inscrisa pe o factura de achiztie ce acopera contravaloarea bunurilor achiztionate, aceasta va folosi ca metoda de evealuare la intrare a bunurilor, tot valoarea justa. Conturile utilizate vor fi 758 „Alte venituri din exploatare”  in cazul stocurilor, 475 „Subventii pentru investitii”   in cazul imobilizarilor corporale si necorporale. Veniturile in avans aferente acestor imobilizari se reiau in contul de profit si pierdere pe durata de viata a imobilizarilor respective.

Monografia contabila pentru inregistrarea bunurilor primite cu titlu gratuit:

  1. Intrarea in entitate si evaluarea la valoarea justa

3XX „Conturi de stocuri”= 758X „Alte enituri din exploatare”

2.  Darea in consum

6XX „Cheltuieli privind stocurile”= 3XX „Conturi de stocuri”

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 23 septembrie 2016

Leave a Reply