Monografie contabila: Avantaje acordate angajatilor

Monografie contabila: Avantaje acordate angajatilor

Dorim sa dezvoltam azi o monografie contabila in cazul unei companii care asigura angajatilor sai abonamente la sala (prin retinere din salariu, angajatii platind doar contributiile aferente avantajului in natura), si insotitorilor acestora.

Cum se inregistreaza si se deconteaza abonamentul pentru insotitori?

Abonamentele la sala de care vor beneficia salariatii si inostitorii acestora in baza contractului incheiat reprezinta avantaje in natura si se includ in venitul brut, urmand a se retine toate contributiile individuale si cele ale angajatorului de asigurari sociale, somaj, sanatate, precum si impozit pe venit.

Avantajele salariale nu sunt prevazute la exceptiile de la calculul contributiilor individuale de asigurari sociale – art 29615 lit. p
Totodata, in baza de calcul a contributiilor sociale sunt incluse si avantajele de natura salariala sau asimilate salariilor – art 2964 lit.u.
La art 55 alin 3 sunt exemplificate – fara a fi limitate tipurile de avantaje salariale care se supun impozitarii.

Art 55 alin 3) prevede

„Avantajele, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) si (2) includ, insa nu sunt limitate la:

a) utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca;
b) cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;
c) imprumuturi nerambursabile;

d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;
e) abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop personal;
f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;
g) primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii;
h) tichete-cadou acordate potrivit legii.”

Pct 69 si 70 din normele metodologice de aplicare a art 55 alin 3 din Codul fiscal prevad:
„69. Avantajele in bani si in natura sunt considerate a fi orice foloase primite de salariat de la terti sau ca urmare a prevederilor contractului individual de munca ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz.
70. La stabilirea venitului impozabil se au in vedere si avantajele primite de persoana fizica, cum ar fi:
a) folosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afacerii, in scop personal;
b) acordarea de produse alimentare, imbracaminte, cherestea, lemne de foc, carbuni, energie electrica, termica si altele;
c) abonamentele la radio si televiziune, pentru mijloacele de transport, abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice;
d) permisele de calatorie pe diverse mijloace de transport;
e) cadourile primite cu diverse ocazii, cu exceptia celor mentionate la art. 55 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal ;
f) contravaloarea folosintei unei locuinte in scop personal si a cheltuielilor conexe de intretinere, cum sunt cele privind consumul de apa, consumul de energie electrica si termica si altele asemenea, cu exceptia celor prevazute in mod expres la art. 55 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal ;
g) cazarea si masa acordate in unitati proprii de tip hotelier;
h) contravaloarea primelor de asigurare suportate de persoana juridica sau de o alta entitate, pentru angajatii proprii, precum si pentru alti beneficiari, cu exceptia primelor de asigurare obligatorii potrivit legislatiei in materie;
i) tichetele cadou acordate potrivit legii, indiferent daca acestea sunt acordate potrivit destinatiei si cuantumului prevazute la art. 55 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal.

71. Avantajele in bani pot fi sumele primite pentru procurarea de bunuri si servicii, precum si sumele acordate pentru distractii sau recreere.

72. Avantajele in bani si echivalentul in lei al avantajelor in natura sunt impozabile, indiferent de forma organizatorica a entitatii care le acorda”

Prin urmare, abonamentele la sala acordate salariatilor si insotiotirlor acestora se includ in venitul impozabil al salariatilor, calculandu-se toate contributiile de asigurari sociale ale angajatului si ale angajatorului, inclusive impozit pe venit, acestea fiind considerate cheltuieli deductibile la caluclul impozitului pe profit.

Avantajele se inregistreaza in cadrul cheltuielilor cu personalul:
Recunoasterea pe cheltuieli de personal a avantajului: 6421 = 421
Retinerea obligatiilor individuale suportate de salariat: 421 = 4312,4314, 4372,444 Retinerea avantajului acordat in avans: 421 = 4282

Exemplu:

Factura primita de la firma la care se fac abonamentele la sala (avantajul primit) nu se inregistreaza pe cheltuieli ci ca un avans : 4282 = 401
Recunoasterea pe cheltuieli de personal a avantajului: 6421 = 421
Retinerea obligatiilor individuale suportate de salariat: 421 = 4312,4314, 4372,444
Retinerea avantajului acordat in avans: 421 = 4282 cu avantajul net
Inregistrarea contributiilor angajatorului:
6451 = 4311
6453 = 4313
6452 = 4371

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 05 noiembrie 2015

Leave a Reply