Monografie contabila: Achizitie mijloc fix furnizor extern

Monografie contabila: Achizitie mijloc fix furnizor extern

Subiectul de azi este o societatea X care a achizitionat in anul 2015 un mijloc fix de la un furnizor extern astfel:

Avans 10.000 euro la cursul de 4,3 lei/euro;
Factura de achizitie 30.000 euro la cursul de 4,5 lei/euro;
Diferente de 20.000 euro s-a platit la cursul de 4,8 lei/euro;

Care sunt inregistrarile contabile a operatiunilor de mai sus in conformitate cu Ordinul 1802/2014, cand avansurile sunt considerate elemente nemonetare?

Dar in cazul in care avansul a fost platit in anul 2014 si a fost reevaluat si transpus in conturile noi de avansuri 4093 la cursul de inchidere an 2014 de 4,4821 lei/euro?

Avansul se plateste in 2015

Daca furnizorul este din UE inregistrati 4426 = 4427 la valoarea in lei x 24%
Daca este vorba de un import inregistrati TVA de pe declaratia vamala

Factura de avans : 4093 = 404 10.000 euro x 4,3 lei/euro = 43000 lei
Plata facturii de avans : 404 = 5124 43000 lei (presupun ce este acelasi curs)
Factura de achizitie : 213 = 404 30.000 euro x 4,5 lei/euro = 135.000 lei

4093 = 404 -10.000 euro x 4,5 lei/euro = -45.000 lei
Total de plata : 20.000 euro x 4,5 lei/euro = 90.000 = (135.000 – 45.000)

Inregistrarea diferentei de curs valutar aferente avansului : 665 = 4093 2.000 lei
Plata facturii de avans : 404 = 5124 20.000 euro x 4,8 lei/euro = 96.000 lei

Inregistrarea diferentei de curs valutar : 665 = 404 6.000 lei.

La sfarsitul lunilor incheiate intre plata avansului si factura finala nu mai actualizati suma din 4093 la cursul valutar comunicat de BNR pentru ultima zi a lunii, conform punctului 316, alin. (2) din OMFP 1802/2014:

„(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, sumele inregistrate in conturile mentionate la alin. (1), precum si cele reflectate in conturile 409 „Furnizori – debitori” si 419 „Clienti – creditori”,nu mai fac obiectul evaluarii in functie de cursul valutar, la finele lunii, respectiv la finele exercitiului financiar.”

Avansul se plateste in 2014:

Factura de avans : 232 = 404
Plata facturii de avans : 404 = 5124

Conform punctului 316, alin. (1) din OMFP 1802/2014:
„(1) La aplicarea pentru prima data a prezentelor reglementari, sumele reprezentand avansuri acordate pentru imobilizari corporale, respectiv necorporale, se preiau in conturile 4093 „Avansuri acordate pentru imobilizari corporale” si 4094 „Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale”, la valoarea rezultata din evaluarea efectuata la 31 decembrie 2014, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.”

4093 = 232 la valoarea initiala a avansului platit. Nu se actualizeaza suma din 232 la cursul de la sfarsitul anului deoarece OMFP 3055 nu prevede actualizarea sa in functie de cursul comunicat de BNR la sfarsitul lunii/anului.

Punctul 59, alin. (c) din OMFP 3055/2009:

„c) Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) trebuie prezentate in situatiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar de la data efectuarii tranzactiei.”

Factura de achizitie : 213 = 404 30.000 euro x 4,5 lei/euro = 135.000 lei
4093 = 404 -10.000 euro x 4,5 lei/euro = -45.000 lei
Total de plata: 20.000 euro x 4,5 lei/euro = 90.000 = (135.000 – 45.000)
Inregistrarea diferentei de curs valutar aferente avansului : 665 = 4093 (45.000 – suma initiala)
Plata facturii de avans: 404 = 5124 20.000 euro x 4,8 lei/euro = 96.000 lei
Inregistrarea diferentei de curs valutar : 665 = 404 6.000 lei.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei:

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor