Modificare plafon TVA

Modificare plafon TVA

La nivelul Consiliului Uniunii Europene a fost adoptata in data de 10.10.2017  o Decizie prin care România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 88.500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării.

In articolul 1 al acestei Decizii,  România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 88 500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării sale.

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2020 sau până la data intrării în vigoare a unei directive de modificare a dispozițiilor articolelor 281-294 din Directiva 2006/112/CE, dacă această dată este anterioară.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 19 octombrie 2017

Leave a Reply