Marţi, 25 martie inclusiv, termen limită pentru depunerea formularului 101

Marţi, 25 martie inclusiv, termen limită pentru depunerea formularului 101

În documentarul de mai jos va prezentăm principalele aspecte privind declararea şi plata impozitului pe profit aferent anului 2013.

Generalităţi

 Definitivarea impozitului pe profit aferent anului 2013 se face prin formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, care se completează şi se depune până la 25 martie 2014 inclusiv de către persoanele juridice care, la 31 decembrie 2013, erau înregistrate ca plătitoare de impozit pe profit.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

 Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile, definită prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenţie! În cazul persoanelor juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 au îndeplinit condiţiile prevăzute la art. 112^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, începând cu 1 februarie 2013, au fost obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, iar în cursul anului au devenit plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 112^6 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, perioada pentru care vor calcula impozitul pe profit este 1 februarie – 31 decembrie  2013.

Depunere

Formularul 101 se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe website-urile:

Grupul Audit TEAM, la adresa auditEAM.ro, categoria Utile / Programe Utile / Declaratia 101;

– ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format .pdf. cu fişier .xml ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale.

Corectarea declaraţiei

În situaţia în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 14 martie 2014

Leave a Reply