Manual politici contabile: Corectare situatii financiare

Manual politici contabile: Corectare situatii financiare

Situatiile financiare anuale si raportarile contabila semestriala si odata depuse nu mai pot fi corectate. Eventualele erori descoperite ulterior trebuie corectate in contabilitate la data constatarii lor.

Erorile reprezinta omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale firmei pentru o perioada sau mai multe perioade fiscale. Acestea se produc din greseala de a utiliza sau nu informatii, ca o greseala de calcul – matematica, aplicarea gresita apoliticilor contabile, a ignorarii sau a interpretarii gresite a evenimentelor si/sau a fraudelor.

Corectarea erorilor se face in functie de perioada la care se refera astfel:

1. Erorile aferente exercitiului financiar curent se corecteaza pe seama contului de profit si pierdere, prin ajustarea profitului impozabil.

2. Erorile aferente exercitiilor anterioare se corecteaza pe seama contului de rezultat reportat, privind ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale aferente. Se va depune conform Codului de procedura fiscala declaratie rectificativa la perioada vizata. Conform cu procedurile/politicile contabile si cu prevederile OMFP 3055/2009 daca se constata erori nesemnificative din exercitiile anterioare, acestea se pot corecta pe seama contului de profit si pierdere al exercitiului financiar curent.

Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informatiile financiar-contabile. Se considera ca o eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. Analizarea daca o eroare este semnificativa sau nu se efectueaza in context, avand in vedere natura sau valoarea individuala sau cumulata a elementelor.

Corectarea erorilor din exercitiile anterioare nu modifica situatiile financiare ale exercitiului vizat. In schimb erorile vor fi prezentate in notele explicative ale situatiilor financiare anuale curente.

Corectarea erorilor propriu-zisa in contabilitate se va face conform cu manualul de proceduri si manualul de politici contabile coroborate cu programul informatic folosit pentru tinerea contabilitatii.

In manualul de politici contabile va fi precizat exact cum se vor corecta erorile contabile si care este procedura aferenta.

Sursa: blogulspecialistului.ro

Data aparitiei: 29 noiembrie 2013

Leave a Reply