Mai 2016 > Valoare nominala tichet de masa = 9,57 lei

Mai 2016 > Valoare nominala tichet de masa = 9,57 lei

Valorile tichetelor de masă şi de creşă pentru semestrul I din 2016 au fost stabilite recent de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV). Dacă valoarea tichetelor de masă se majorează din această lună, cea a tichetelor de creşă rămâne aceeaşi.

Ordinul MMFPSPV nr. 934/2016 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016 a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 373 din 16 mai.

Astfel, pentru semestrul I din 2016, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,57 de lei, faţă de 9,41 de lei, cât era până acum, creşterea efectivă fiind de 16 bani. Cea mai recentă creştere a fost făcută în mai 2015, atunci când valoarea tichetului de masă a fost majorată cu 6 bani, de la 9,35 la 9,41 de lei.

Potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, angajatorii au posibilitatea de a acorda salariaţilor o alocaţie individuală lunară de hrană sub forma tichetelor de masă

Referitor la tichetele de creşă, valoarea acestora este inclusă în Ordinul MMFPSPV nr. 933/2016 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2016, act normativ publicat în acelaşi număr al Monitorului.

Mai exact, începând cu luna curentă, valoarea sumei lunare ce se acordă sub formă de tichete de creşă este de 440 de lei, adică la fel ca până acum. Cea mai recentă majorare a valorii tichetelor de creşă a fost făcută în noiembrie 2014 (de la 430 la 440 de lei).

La cererea salariaţilor, angajatorii pot acorda lunar tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă. Salariaţii le pot primi până la împlinirea vârstei de trei ani de către copil, însă numai dacă aceştia nu beneficiază de concediul şi indemnizaţia de creştere.

Tichetele de creşă pot fi folosite exclusiv pentru plata taxelor de creşă, acestea fiind acordate lunar pe cheltuiala angajatorilor.

Pentru a solicita tichete de creşă, salariaţii trebuie să depună următoarele documente:

  • o cerere;
  • actul doveditor eliberat de creşă sau unitatea educaţională la care este înscris copilul;
  • o declaraţie pe propria răspundere că celălalt părinte sau tutorele nu beneficiază de tichete de creşă;
  • o declaraţie pe propria răspundere că celălalt părinte nu beneficiază de concediul şi indemnizaţia care se acordă pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani;
  • livretul de familie (dacă acesta n-a fost eliberat, cererea trebuie însoţită de copia certificatului de naştere al copilului sau a extrasului de naştere; dacă este prezentat extrasul de naştere, beneficiarul tichetelor trebuie, în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naştere, să depună copia acestuia la angajator);
  • alte documente solicitate de angajator.

Atenţie! Folosirea tichetelor de creşă în alte scopuri decât cel stabilit prin lege este sancţionată cu amendă între 300 şi 1.000 de lei.

Sursa: avocatnet.ro

Data aparitiei: 18 mai 2016

Leave a Reply