Inlocuire case de marcat > Termen amanat

Inlocuire case de marcat > Termen amanat

În Monitorul Oficial nr. 0923 din 14 decembrie 2015 a fost publicată OUG nr. 57/2015, care modifică punctual mai multe acte normative printre care OUG nr.28/1999 privind casele de marcat fiscale, Codul fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015, Legea contabilității, și unele acte normative ce reglementează activitatea din sectorul exploatării resurselor naturale ori energiei electrice şi gazului natural.

Anunțată anterior ca implementată până la data de 1 august 2017, procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale se va aproba, conform acestui act normativ, până la data de 1 februarie 2018.

– Având în vedere aceste modificări, avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizaţi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2017.
– În aceeași ordine de idei, comercializarea de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializare a caselor de marcat, precum şi altor sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare şi afişajul client va fi posibilă până la data de 31 decembrie 2016.

Notă: comercializarea acestor case de marcat după data de 1 ianuarie 2017 constituie contravenție și se sancționează cu amendă în cuantum de 3.000 lei.

– Începând cu data de 1 octombrie 2016, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale reprezentate de casele de marcat electronice fiscale şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic. Anterior, termenul era 1 aprilie 2016.

– Contribuabilii au obligația să utilizeze aparatele de marcat electronice fiscale reprezentatede casele de marcat electronice fiscale, echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare, dispozitivul de memorare, afişajul client, dispozitivul de salvare externă şi dispozitivul de comunicaţie externă care permite integrarea într-un sistem informatic:
– începând cu data de 1 aprilie 2017 pentru operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili;
– începând cu data de 1 iulie 2017 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii;
– începând cu data de 1 noiembrie 2017 pentruoperatorii economici care au calitatea de contribuabili mici.
Notă: procedura obținerii avizului pentru noile aparate de marcat fiscale cât și metodologia și procedura de înregistrare a acestora în registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale vor fi aprobate pe parcursul anului 2016.

Sursa: evz.ro

Data aparitiei: 22 decembrie 2016

Leave a Reply