Informatii contabile de baza in relatia contabil – client

Informatii contabile de baza in relatia contabil – client

Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu „măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice”, în care scop „trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori” (Legea contabilității nr.82/1991, republicată în iunie 2007, art.2, al (1).

Astfel clientii isi incredinteaza afacerile, din punct de vedere financiar, catre specialisti in domeniu. In relatia cu clientii lor, contabilii trebuie sa:

  1. Verifice: intomirea corecta a facturilor emise si primite in sensul verificarii corectitudinii datelor firmei : numele firmei, CUI, adresa, contul IBAN. O atentie deosebita trebuie acordata codului de inregistrare fiscala !!! Sa verificati daca este inscris si RO in fata acestuia daca vorbim de o firma platitoare de TVA. Este imperios necesar in momentul in care se face regularizarea TVA.
  2. Obligatoriu: toate firmele inregistrare la ONRC , respectiv toate persoanele juridice trebuie sa aiba asupra lor Registrul Unic de Control care este obligatoriu sa fie prezentat la cerere de catre organele de control. Atentie! Daca aveti sedii secundare trebuie sa detineti acest registru la fiecare sediu.
  3. Factura nu mai trebuie semnata si stampilata pentru a fi considerata document justificativ.
  4. Axista achizitii cu valoare sub 100 de euro? Nu mai este nevoie sa solicitati factura pentru a va putea deduce TVA. Cu ajutorul bonului fiscal, dar atentie, cu conditia ca acesta sa aiba inscris pe el CUI, va puteti deduce TVA. Achizitiile a caror valoare depaseste 100 de Euro, trebuie sa solicitati emiterea unei facturi , in caz contrar, cu ajutorul bonului nu va veti putea deduce TVA.
  5. Se lucreaza mult cu casieria? Nu uitati ca trebuie sa detineti Registrul de casa, documentul care atesta incasarile si platile in numerar efectuate prin casieria unitatii.

Platile in numerar sunt supuse unor plafoane, astfel:

Limite incasari :

·         plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

Exceptie : magazinele de tipul cash and carry la care limita unui plafon zilnic este de 10.000 lei de la o persoană.

Limite plati:

·         plafon zilnic de 5.000 lei/persoană si

·         nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

Exceptie : plăţi către magazinele de tipul cash and carry care sunt în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.

Avansuri decontare

·         plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

  1. Inventarierea trebuie efectuata anual in mod obligatoriu.
  2. Clientul dumneavoastra este asociat/actionar? Acesta poata sa retraga dividende sau sa reinvesteasca in firma. Daca clientul dumneavoastra opteaza pentru retragerea de dividende, amintiti-i ca pentru acest lucru firma va retine si va plati pana in data de 25 a lunii urmatoare un impozit de 16 % asupra dividendelui.
  3. Se pot deconta: diurna, respectiv cheltuielile cu masa si cazarea angajatilor in momentul delegarii acestora. Atentie! Aceste cheltuieli trebuie sa fie derulate exclusiv in interesul firmei.
  4. Toate documentele contabile trebuie sa fie predate la timp contabilului pentru inregistrarea lor cronologica in registrele contabile.
  5. Situatiile financiare anuale trebuie sa fie insotite de o declaratie scrisa a administratorului din care sa reiasa raspunderea acestuia pentru intocmirea lor.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 29 septembrie 2015

Leave a Reply