Impozitul pe consctructii speciale – redus de la 1,5% la 1%

Impozitul pe consctructii speciale – redus de la 1,5% la 1%

Taxa pe constructiile speciale, denumita si „taxa pe stalp”, a fost redusa de la 1,5% la 1%, printr-un act normativ care a intrat in vigoare astazi. De asemenea, documentul a modificat si modul de calcul al acestui impozit.

Legea nr. 11/2015, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2014 si care a intrat in vigoare pe 14 ianuarie 2015, a aprobat cu modificari OUG nr. 102/2013 ce reglementeaza impozitul pe constructiile speciale.

Important! Potrivit normelor de tehnica legislativa, pentru a produce efecte in continuare, ordonantele trebuie adoptate prin lege de Parlament. Astfel ca desi OUG nr. 102/2013 este in vigoare din 1 ianuarie 2014, totusi, aceasta a fost aprobata de abia acum prin Legea nr. 11/2015.

Actul normativ, care se aplica de astazi, a redus nivelul „taxei pe stalp” si a modificat modul de calcul al acesteia.

Mai exact, impozitul pe constructiile speciale a fost redus de la 1,5% la 1%. In plus, noile dispozitii au schimbat si modul de calcul al impozitului pe constructiile speciale, stabilind ca din 2015, impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate la art. 296^34 din Codul fiscal, din care se scade:

 • valoarea cladirilor, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, potrivit prevederilor titlului IX din Codul fiscal. Intra sub incidenta acestor prevederi si valoarea cladirilor din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe cladiri;
 • valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la constructii inchiriate, luate in administrare sau in folosinta;
 • valoarea constructiilor si a lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a constructiilor, aflate sau care urmeaza sa fie trecute, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
 • valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9 «Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole» din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare;
 • valoarea constructiilor situate in afara frontierei de stat a Romaniei, astfel cum aceasta este definita potrivit legii, inclusiv cele situate in zona contigua a Romaniei si zona economica exclusiva a Romaniei, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei, republicata, pentru operatiunile legate de activitatile desfasurate in exercitarea drepturilor prevazute de art. 56 si 77 din Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului marii, incheiata la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificata de Romania prin Legea nr. 110/1996;
 • valoarea constructiilor din domeniul public al statului si care fac parte din baza materiala de reprezentare si protocol, precum si cele din domeniul public si privat al statului, inchiriate sau date in folosinta institutiilor publice, constructii administrate de Regia Autonoma «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»;
 • valoarea constructiilor detinute de structurile sportive, definite potrivit legii.

Concret, impozitul pe constructii nu se mai aplica asupra amenajarilor efectuate la constructiile inchiriate, luate in administrare sau in folosinta.

Astfel pentru anul 2014 impozitarea amenajarilor s-a efectuat aplicand urmatorul algoritm:

a) daca valoarea amenajarilor nu a crescut valoarea cladirii cu mai mult de 25%, atunci s-a datorat impozit pe constructii;
b) daca valoarea amenajarilor a crescut valoarea cladirii cu mai mult de 25%, atunci:

 • daca lucrarile au fost notificate proprietarului nu s-a datorat impozit pe constructii;
 • daca lucrarile nu au fost notificate proprietarului atunci s-a datorat impozit pe constructii.

Pentru anul 2015 acest algoritm nu mai este valabil, intrucat legiuitorul a exclus din baza de impozitare a impozitului pe constructii lucrarile de amenajare (conform art. 296^33 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal actualizat).

Ca urmare a acestei modificari, rezulta ca acei contribuabili care s-au inregistrat ca platitori de impozit pe constructii doar pentru amenajarile efectuate la constructiile inchiriate, luate in administrare sau in folosinta ar trebui sa depuna formularul 010 pentru eliminarea din vectorul fiscal a acestei obligatii. Termenul de depunere a formularului este 30 ianuarie 2015. Desi textul de lege este clar in sensul eliminarii de la impozitare a amenajarilor la imobilele inchiriate/concesionate/luate in administrare consideram prudent sa se amane depunerea formularului pana la termenul legal pentru ca nu cumva Normele de Aplicare sa schimbe sensul legii, asa cum s-a intamplat anul trecut.

Anterior modificarilor introduse de Legea nr. 11/2015, Codul fiscal prevedea ca impozitul pe constructiile speciale se calcula prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate la art. 296^34 din Codul fiscal din care se scadea:

 • valoarea cladirilor, inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta, pentru care se datora impozit pe cladiri, potrivit prevederilor titlului IX din Codul fiscal, de catre contribuabil sau proprietar, dupa caz;
 • valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru constructiile, aflate sau care urmau sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
 • valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole” din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare.

Aceste prevederi nu se mai aplica de astazi, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 11/2015.

Cei care care trebuie sa achite taxa pe stalp trebuie mai intai sa se inregistreze ca platitori de impozit pe constructiile speciale prin formularul 010, dupa care sa-l declare si sa-l plateasca prin formularul 100.

Impozitul pe constructiile speciale se plateste in doua transe: 25 mai si 25 septembrie.

Sursa: avocatnet.ro

Data aparitiei: 21 ianuarie 2015

Leave a Reply