Importanta CIF-ului pe documente

Importanta CIF-ului pe documente

Conform art. 219 lit.g) din Codul de procedura fiscala constituie contraventie nerespectarea obligaţiei înscrierii codului de identificare fiscală pe documente.

Potrivit art. 73 din Codul de procedura fiscala, plătitorii de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat au obligaţia de a menţiona pe:

• facturi

• scrisori

• oferte

• comenzi sau

• pe orice alte documente emise

codul de identificare fiscală propriu.

Sanctiunea este :

-amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, şi

-amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice;

Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este:

a) pentru persoanele juridice, precum și pentru asocieri și alte entități fără personalitate juridică, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

b) pentru comercianți, persoane fizice și juridice, precum și pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

d) pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

e) pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 12 august 2013

Leave a Reply