HG nr.159/2016 – Modificare norme Cod fiscal

HG nr.159/2016 – Modificare norme Cod fiscal

In Monitorul Oficial nr. 208 din 21.03.2016 a fost publicata Hotărârea nr. 159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Prezentam mai jos doua dintre actualizari care afecteaza microintreprinderile si impozitul pe venit.

  • completari la impozitul pe microintreprinderi:
A. Titlul III “Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”
La punctul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) În aplicarea prevederilor art. 51 alin. (5) din Codul fiscal, în cazul în care, în cursul unui trimestru, numărul de salariaţi se modifică, cotele de impozitare se aplică în mod corespunzător, având în vedere numărul de salariaţi existent la sfârşitul ultimei luni a trimestrului respectiv.”
  • modificari privind impozitul pe venit
B. Titlul IV “Impozitul pe venit”
1. La punctul 12 alineatul (6): Evaluarea utilizării în scop personal a bunurilor din patrimoniul afacerii cu folosință mixtă,  litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
a) pentru vehicule evaluarea se face conform alin. (5) lit. a), iar avantajul se determină proporţional cu numărul de kilometri parcurşi în interes personal din totalul kilometrilor. Fac excepţie de la evaluare avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cotă de 50% conform prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l) din Codul fiscal şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 68 alin. (7) lit. k) din Codul fiscal, acestea fiind venituri neimpozabile la nivelul persoanei fizice beneficiare;”.
Vechea prevedere:
a) pentru vehicule evaluarea se face conform alin. (5) lit. a), iar avantajul se determină proporțional cu numărul de kilometri parcurși în interes personal din totalul kilometrilor;
2. La punctul 12 alineatul (15) care enumera veniturile neimpozabile, literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
d) contravaloarea alimentaţiei de protecţie primite în mod gratuit de persoanele fizice care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru, conform reglementărilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
e) contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite în mod gratuit de persoanele fizice, conform reglementărilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;“.
Vechile prevederi:
d) contravaloarea alimentației de protecție primite în mod gratuit de persoanele fizice care lucrează în locuri de muncă cu condiții grele și vătămătoare;
e) contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite în mod gratuit de persoanele fizice care își desfășoară activitatea în locuri de muncă al căror specific impune o igienă personală deosebită;
3. La punctul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Profesorii şi cercetătorii nerezidenţi care desfăşoară o activitate în România ce depăşeşte perioada de scutire stabilită prin convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu diverse state se impun pentru veniturile realizate în intervalul de timp ce depăşeşte perioada de scutire, potrivit titlului IV sau art. 223 alin. (1) şi (2) al titlului VI, după caz, din Codul fiscal.”
Data aparitiei: 23 martie 2016

Leave a Reply