Fond handicap cu zero. Exista obligatii declarative?

Fond handicap cu zero. Exista obligatii declarative?

Cand suntem obligati sa depunem Declaratia 100? Care sunt acele conditii si categorii de obligatii fiscale care se inscriu in vectorul fiscal? Vom vedea prin analiza de mai jos daca se depune Declaratia 100 pe zero in cazul societatilor cu peste 50 de angajati care achizitioneaza produse de la societati protejate si in cazul in care nu au de plata fond pentru persoanele cu handicap.

In Formularul 100 la rubrica „Suma datorata/de plata” se inscrie cifra 0 (zero) in lunile in care nu au rezultat sume datorate/de plata/de restituit doar pentru impozitele si taxele cuprinse in vectorul fiscal atasat contribuabilului.

Conform prevederilor de la art. 4 din OPANAF nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, categoriile de obligatii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se inscriu in vectorul fiscal sunt:
a) taxa pe valoarea adaugata;
b) impozitul pe profit;
c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
d) accizele;
e) impozitul la titeiul din productia interna;
f) impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;
g) contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
h) contributia de asigurari pentru somaj;

i) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
j) contributia de asigurari sociale;
k) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
l) contributia pentru concedii si indemnizatii;
m) redeventele miniere;
n) redeventele petroliere;
o) contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii;
p) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural;
q) impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale;
r) impozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale;
s) taxa de autorizare/taxa de licenta din domeniul jocurilor de noroc.
t) impozit specific unor activitati.

In concluzie, varsamintele de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate nu sunt cuprinse in vectorul fiscal. Ca atare, aceasta contributie nu se declara cu zero in Formularul 100,  in lunile de raportare in care societatea nu datoreaza aceasta contributie, in conditiile prevazute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006.

Sursa: infotva.ro

Data aparitiei: 15 mai 2017

Leave a Reply