Fiscalitatea dividendelor primite

Fiscalitatea dividendelor primite

Incepand cu 1 ianuarie 2014, regimul fiscal al veniturilor din dividende primite de la o persoana juridica romana a fost modificat. Astfel, daca pana la 1 ianuarie 2014 erau considerate ca fiind venituri neimpozabile, fara existenta altor conditii, incepand cu 2014, caracterul neimpozabil al veniturilor este conditionat de existenta, pe o perioada neintrerupta de 1 an, a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.

Potrivit Codului fiscal, incepand cu 1 ianuarie 2014, sunt neimpozabile veniturile din dividende primite de la o persoana juridica romana sau de la o persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situata intr-un stat tert, cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca persoana juridica romana care primeste dividendele detine, la persoana juridica romana sau la persoana juridica straina din statul tert, la data inregistrarii acestora potrivit reglementarilor contabile, pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.

In aceste conditii, normele metodologice, care inainte de modificare prevedeau ca dividendele de incasat/incasate de un contribuabil de la o persoana juridica romana, reprezinta venituri neimpozabile la data inregistrarii acestora in evidenta contribuabilului, potrivit reglementarilor contabile, au fost modificate, in sensul in care, in ceea ce priveste dividendele primite de la o persoana juridica romana nu mai sunt necesare clarificari suplimentare, iar in ceea ce priveste dividendele primite de la o persoana juridica straina au fost prezentate conditiile care trebuie indeplinite pentru acordarea dreptului de a fi considerate venituri neimpozabile.

In noile conditii, pentru dividendele primite de la o persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situata intr-un stat tert, astfel cum acesta este definit la art. 201 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, persoana juridica romana care primeste dividendele trebuie sa detina:
a) certificatul de atestare a rezidentei fiscale a persoanei juridice straine, emis de autoritatea competenta din statul tert al carui rezident fiscal este;
b) declaratia pe propria raspundere a persoanei juridice straine din care sa rezulte ca aceasta este platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit in statul tert respectiv;
c) documente prin care sa faca dovada indeplinirii conditiei de detinere, pe o perioada neintrerupta de 1 an, a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.”

O modificare au suferit normele la articolul articolul 20^1, in sensul in care perioada de 2 ani prevazuta anterior a fost modificata la 1 an. Este vorba tot de perioada de detinere.

Sursa: contabilitateafirmei.ro

Data aparitiei: 26 martie 2014

Leave a Reply