Facultati de contabilitate si audit

Universitatea Romano-Americana
Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale

Program de studii pentru licenta:
CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Program de studii pentru master:
GESTIUNEA SI AUDITUL AFACERILOR

Program recunoscut de Camera Auditorilor Financiari din Romania – incepand cu promotia 2012 studentii abcolventi li se va asigura accesul direct, fără examen, la stagiul de auditor financiar, în conformitate cu prevederile legale ale C.A.F.R. (potrivit acordurilor  de cooperare incheiate intre camera si universitate).

Acord CAFR – Universitatea Romano-Americana

Institutii de invatamant superior recunoscute de CAFR

Program recunoscut de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania CECCAR – incepand cu promotia 2012 studentii abcolventi li se va asigura accesul direct, fără examen, la stagiul de expert contabil (potrivit acordului  de cooperare incheiat intre CECCAR si universitate).

http://ceccar.ro/…/Evidenta_programe_master_APRILIE_2012.pdf

web: www.rau.ro

Prezentare program:

Gestiunea si auditul afacerii – GAA

Pentru inscrieri:

http://www.rau.ro/inscrieri/

Prezentare Universitatea Romano-Americana:

https://www.facebook.com/UniversitateaRomanoAmericana/videos/vb.153892734668220/634066523317503/?type=2&theater