Documentar: Societati obligate sa realizeze auditarea situatiilor financiare

Documentar: Societati obligate sa realizeze auditarea situatiilor financiare

Ce societati sunt obligate sa aiba audit la bilant si care sunt criteriile de care se tine cont?

Conform OMFP 1802/2014 privind reglementarile contabile, cap X, pct 563, au obligatia auditarii situatiilor financiare urmatoarele categorii de entitati:

1. Entitatile mijlocii si mari, respectiv entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
– totalul activelor: 4 000 000 EUR;
– cifra de afaceri neta: 8 000 000 EUR;
– numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

 2. Sunt supuse, de asemenea, auditului entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
– totalul activelor: 3.650.000 EUR;
– cifra de afaceri neta: 7.300.000 EUR;
– numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

3. Societatile care sunt obligate sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate.

Incadrarea in aceste praguri se determina analizand informatiile din doua exercitii financiare consecutive. De asemenea, schimbarea categoriei se face pe baza aceleiasi analize.

Entitatea schimba categoria in care se incadreaza doar daca in doua exercitii financiare consecutive depaseste sau inceteaza sa depaseasca criteriile de marime. Ca urmare, modificarea criteriilor de marime nu determina automat incadrarea entitatii intr-o noua categorie.

Prin doua exercitii financiare consecutive se intelege exercitiul financiar precedent celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale si exercitiul financiar curent, pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale.

Pentru analiza indicatorilor, se utilizeaza cursul de schimb valutar publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013, respectiv 4,4338 lei/euro.

Sursa: contabilul.ro

Data aparitiei: 16 martie 2016

Leave a Reply