Documentar privind subventiile

Documentar privind subventiile

În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale.

În cadrul subvenţiilor se reflectă distinct:

– subvenţii guvernamentale;

– împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii;

– alte sume primite cu caracter de subvenţii.

Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie  este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau să achiziţioneze active imobilizate. Pot exista, însă, condiţii secundare care restricţionează tipul sau amplasarea activelor sau  perioadele în care acestea urmează să fie achiziţionate sau deţinute.  O subvenţie guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar, caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoarea justă.

În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizează şi donaţiile pentru investiţii, precum şi plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale. Subvenţiile pentru activele neamortizabile (de exemplu, terenuri) pot fi condiţionate de îndeplinirea unor obligaţii. În astfel de situaţii, subvenţiile se vor recunoaşte ca venituri de-a lungul perioadelor care confirmă costul realizării respectivelor obligaţii. De exemplu, o subvenţie pentru achiziţia unui teren poate fi condiţionată de construirea unei clădiri pe terenul respectiv, caz în care subvenţia va fi recunoscută ca venit de-a lungul perioadei utile de viaţă a clădirii.

Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active. Reguli privind subvenţiile:

– Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze;

– Subvenţiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve;

– Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat. Venitul amânat se înregistrează în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor;

– Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat, cu suma rambursabilă;

– Restituirea unei subvenţii aferente veniturilor se efectuează fie prin reducerea veniturilor amânate dacă există, fie, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor;

– În măsura în care suma rambursată depăşeşte venitul amânat sau dacă nu există un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrală restituită, se recunoaşte imediat ca o cheltuială.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 19 noiembrie 2014

Leave a Reply