Documentar privind stornarea facturilor restante

Documentar privind stornarea facturilor restante

Stornarea facturilor neîncasate poate genera cheltuieli deductibile sau nedeductibile pentru firma care le stornează. Implicațiile fiscale și contabile sunt diferite pentru companii, în funcție de situația juridică a clienților care nu au achitat facturile, astfel că se aplică tratamente contabile/fiscale diferențiate pentru facturile neîncasate de la clienți restanți comparativ cu facturile neîncasate de la clienți aflați în procedură de faliment sau insolvență.

Clienți în procedura de faliment sau în insolvență

Dacă aveți facturi neîncasate de la clienți în procedura de faliment, puteți să le stornați.

În situația în care clientul este în procedură de insolvență, iar facturile companiei dumnevaostră nu sunt incluse în planul de rambursare a datoriilor votat de creditori, puteți să stornați facturile.

În ambele cazuri:

  • cheltuiala este deductibilă, iar
  • TVA-ul colectat inițial se stornează.

Clienți restanți

În cazul în care clientul nu se află în procedura de insolvență sau s-a deschis procedura de insolvență, dar facturile companiei sunt incluse în planul de rambursare votat de creditori:

  • nu aveți posibilitatea să stornați TVA-ul colectat, iar
  • scoaterea creanței din activul companiei va genera o cheltuială nedeductibilă pentru diferența dintre valoarea totală cu TVA a facturii și contravaloarea provizionului deductibil.

În plus, compania care scoate din evidențele contabile contravaloarea facturilor restante trebuie să notifice clientul în acest sens. Clientul este obligat să impoziteze contravaloarea acestor facturi neachitate.

Sursa: avocatnet.ro

Data aparitiei: 08 februarie 2017

Leave a Reply