Documentar privind sanctiunile in cazul declaratiei recapitulative 390

Documentar privind sanctiunile in cazul declaratiei recapitulative 390

Constituie contravenţii urmatoarele fapte legate de declaratia 390 :

a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative ;

b) depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete.

Contravenţiile  se sancţionează astfel:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul săvârşirii faptei prevăzute la  lit. a);

b) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei în cazul săvârşirii faptei prevăzute la  lit. b).

Nu se sancţionează contravenţional:

a) persoanele care corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative, dacă fapta prevăzută la lit. b) nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării;

b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

În cazul aplicării amenzii, contravenientul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională .

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 13 noiembrie 2015

Leave a Reply