Documentar privind reducerile comerciale primite de la parteneri din UE

Documentar privind reducerile comerciale primite de la parteneri din UE

Reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie ajustează în sensul reducerii costul de achiziţie al bunurilor. Atunci când achiziţia de produse şi primirea reducerii comerciale sunt tratate împreună, reducerile comerciale primite ulterior facturării ajustează, de asemenea, costul de achiziţie al bunurilor.

Dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de achiziţie acoperă în totalitate contravaloarea bunurilor achiziţionate, acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea justă, pe seama veniturilor curente (contul 758 «Alte venituri din exploatare») în cazul stocurilor, respectiv a veniturilor în avans (contul 475 «Subvenţii pentru investiţii»), în cazul imobilizărilor corporale şi necorporale.

Reducerile comerciale primite ulterior facturării corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune. Dacă stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt în gestiune, acestea se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609 “Reduceri comerciale primite”), pe seama conturilor de terţi.

În cazul în care informaţiile deţinute nu permit corectarea valorii stocurilor, reducerile menţionate la acel alineat se reflectă, de asemenea, pe seama contului 609 “Reduceri comerciale primate.

Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:

a) rabaturile – se primesc pentru defecte de calitate şi se practică asupra preţului de vânzare;

b) remizele – se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului convenit sau dacă cumpărătorul are un statut preferenţial; şi

c) risturnele – sunt reduceri de preţ calculate asupra ansamblului tranzacţiilor efectuate cu acelaşi terţ, în decursul unei perioade determinate.

In situatia in care reducerea comerciala primita , este acordata de catre un furnizor extern din UE, care intocmeste un credit note, prin care ne instiinteaza ca bonusul acordat este de 1.000 eur , inregistrarile se efectueaza astfel:

609 = 401  -1000 euro

4426 = 4427 -200 euro

Atentie! Cursul valutar folosit la inregistrare este cel al operatiuni de baza pentru care s-a acordat reducerea comerciala, iar daca aceasta tranzactie de baza nu poate fi determinata cu exactitate se foloseste cursul valutar valabil la data note credit-ului.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 04 ianuarie 2017

Leave a Reply