Documentar privind garantiile de buna executie

Documentar privind garantiile de buna executie

I. Din punct de vedere contabil

Garantiile de buna executie se incadreaza in categoria imobilizarilor financiare si reprezinta sume retinute de catre beneficiar din contravaloarea lucrarilor prestate de catre furnizor. Se mentin in aceasta categorie pe toata durata prevazuta in contract.

Exemple de garantii:

• La inchirierea de bunuri imobile mobile, persoana care inchiriaza bunurile poate sa solicite clientului o garantie pentru a se asigura in cazul deteriorarii bunului sau a neplatii chiriei;

• la licitatiile organizate in special de insitutii publice, furnizorii trebuie sa depuna o garantie pentru a asigura ca vor indeplini obligatiile contractuale

• in cadrul lucrarilor de constructii muntaj constructorului i se poate solicita o garantie pentru buna executie a lucrarilor;

Baza legala pentru inregistrarea in contabilitate : Ordinul 3055/2009 si ghidul practic la acest ordin;

Exemplu. O societate comerciala hotaraste sa-si deschida un punct de lucru, pentru care incheie un contract de amenajare cu un constructor. In contract se stipuleaza garantie de 10% din valoarea lucrarilor. Valoarea lucrarilor este stabilita de 160.000 lei.

a) in contabilitatea beneficiarului :

1. inregistrarea facturii de la furnizor in suma de 160.000 lei:

231 Imobilizari corporale in curs de executie = 404 Furnizori de imobilizari 160.000

2. constituirea garantiei de buna executie :

404 Furnizori de imobilizari = 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 16.000

3. plata facturii catre furnizor :

404 Furnizori de imobilizari = 5121 Conturi la banci 144.000

4. la sfarsitul perioadei de garantie, daca nu s-au inregistrat situatii care sa solicite garantia, aceasta se restituie care furnizor

167 Alte imprumuturi si datorii assimilate = 5121 Conturi la banci 16.000

b) in contabilitatea furnizorului :

1. emiterea facturii pentru lucrarile prestate in suma de 160.000 lei:

411 Clienti = 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 160.000

2. inregistrarea garantiei :

2678 Alte creante imobilizate = 411 Clienti 16.000

3. incasarea partiala a facturii :

5121 Conturi la banci = 411 Clienti 144.000

4. Incasarea ulterioara a contravalorii garantiei 16.000 lei

5121 Conturi la banci =2678 Alte creante imobilizate 16.000

II. Din punct de vedere fiscal:

Conform unei precizari ANAF, orice garantii percepute pentru a asigura buna executie a unui contract sau de alta natura nu reprezinta operatiuni in sfera de aplicare a TVA, nefiind livrari de bunuri sau prestari de servicii in sensul art. 126 alin(1) din Codul fiscal.

Obligatia de a factura garantia

Astfel, persoanele care percep garantii nu au obligatia sa factureze aceste sume, conform art. 155 alin.(1) din Codul fiscal. Totusi, in situatiile in care beneficiarii solicita in mod expres o factura pentru garantii, pentru scopuri contabile, factura nu va cuprinde TVA.

In prcatica, in cazul lucrarilor de constructii-montaj, datorita specificului, prestatorii de cele mai multe ori inscriu in facturi garantiile de buna executie.

Prestatorii au obligatia sa inscrie in facturi valoarea lucrarilor de constructii-montaj, asa cum rezulta din situatiile de lucrari si sa colecteze TVA pentru aceasta valoarea, fara ca aceasta suma sa fie influentata de garantia de buna executie.

Iata si trei exemple concrete de facturare a garantiei, care sunt prevazute in aceeasi precizare ANAF:

I. situatie de lucrari: baza : 1.000 lei – valoarea se inscrie in factura

• TVA aferent, 240 lei, se inscrie in dreptul bazei impozabile de 1000 lei;
• garantia de buna executie 10%=100 lei poate fi inscrisa in factura cu semnul minus, in dreptul sau nu se trece TVA, iar restul de plata a facturii va fi 1.240-100=1.140
TVA-ul colectat este astfel 240 lei (4427).

II. situatie de lucrari: 1000 lei – valoarea se inscrie in factura

• TVA aferent, 240 lei, se inscrie in dreptul bazei impozabile de 1000 lei;
• garantia de buna executie 10%=100 lei, poate fi inscrisa in factura doar informativ pentru ca beneficiarul sa o vireze intr-un cont separat, fara sa fie scazuta din totalul de plata. In acest caz totalul de plata al facturii va fi 1240;
• TVA care se va colecta in contul 4427= 240 lei;

III. situatie de lucrari: 1000 lei – valoarea se inscrie in factura

• TVA aferent, 240 lei, se inscrie in dreptul bazei impozabile de 1000 lei;
• garantia de buna executie de 10%=100lei, nu se inscrie in factura, dar intre prestator si beneficiar exista intelegeri conform carora garantia va fi blocat intr-un cont, sau alte forme de decontare.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 15 octombrie 2014

Leave a Reply