Documentar privind formarea profesionala a angajatilor

Documentar privind formarea profesionala a angajatilor

Formele si obiectivele pregatirii profesionale a salariatilor

Pregatirea profesionala a angajatilor poate imbrca urmatoarele forme

a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara ori din strainatate;

b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;

c) stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;

d) ucenicie organizata la locul de munca;

e) formare individualizata;

f) alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.

Potrivit art 192 din Codul Muncii , formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:

a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;

b) obtinerea unei calificari profesionale;

c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;

d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice;

e) dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;

f) prevenirea riscului somajului;

g) promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale

Intervalul de timp la care angajatorii sunt obligati sa asigure angajatilor, pregatirea profesionala:

Angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza:

a) cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati;

b) cel putin o data la 3 ani, daca au sub 21 de salariati.

Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala, se suporta de catre angajatori.

Modalitatea de desfasurare a pregatirii profesionale

Participarea la formarea profesionala poate avea loc la initiativa angajatorului sau la initiativa salariatului. In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.

In ceea ce priveste modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, acestea se vor stabi prin acordul partilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.

Drepturile angajatilor care participa la formarea profesionala:

Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala mentionate mai sus, salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute. Totodata, salariatul beneficiaza de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.

Obligatiile angajatilor care participa la formarea profesionala:

Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, in conditiile art. 197 alin. (1), nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.

Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.

Nerespectarea de catre salariat a acestor dispozitii) determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.

Salariatii care au fost concediati in perioada stabilita prin actul aditional, pentru motive disciplinare, sau al caror contract individual de munca a incetat ca urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a condamnarii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv vor fi obligati la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.

Implicatii fiscale

Din punct de vedere al impozitului pe venitul din salarii si sume asimilate salariilor, cheltuielile efectuate de angajatori/platitori pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatilor, administratorilor stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat si directorilor care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pregatire legata de activitatea desfasurata de persoanele respective pentru angajator/platitor, potrivit  art. 76, al.4 lit.p din Legea 277/2015 Codul Fiscal.

Din punct de vedere al impozitului pe profit, art 25 din Legea 277/2015 Codul Fiscal prevede ca pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, precum si taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile patronale si organizatiile sindicale. Coroborand aceste prevederi cu cele din Codul Muncii mentionate mai sus „Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala, se suporta de catre angajatori” putem concluziona ca aceste cheltuieli sunt deductibile din punct de vedere fiscal.

Din punct de vedere al contributiilor sociale:

Art. 142  din Legea 277/2015 Codul Fiscal prevede urmatoarle:

Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale urmatoarele:

n) cheltuielile efectuate de angajatori/platitori pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatilor, administratorilor stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat si directorilor care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pregatire legata de activitatea desfasurata de persoanele respective pentru angajator/platitor;

Art 157 al.(2) Legea 277/2015 Codul Fiscal din  mentioneza urmatoarele :

  • „nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate sumele prevazute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) si art. 142 „

iar art 187 al (2), Legea 277/2015 Codul Fiscal  mentioneaza ca :

  • „nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari pentru somaj sumele prevazute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) si art. 142.”

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 07 octombrie 2016

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor