Documentar privind erorile contabile

Documentar privind erorile contabile

Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare, rezultând din greşeala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informaţii credibile care:

• erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

• ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare anuale.

Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor sau fraudelor.

10 lucruri de stiut despre erorile contabile:

1.Erorile se corecteaza la data la care se constata.

2.Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiareprecedente

3.Definitia erorilor din perioadele anterioare

Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza sau de a nu utiliza informaţii credibile care:

a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare anuale.

Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor.

4.Clasificarea erorilor in semificative si nesemnificative.

Prin eroare nesemnificativa se intelege acea eroare care nu influenţeaza informaţiile financiar-contabile.

Prin eroare semnificativă se intelege acea eroare care ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare anuale.

5.Corectarea erorilor aferente exerciţiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere.

6.Corectarea erorilor aferente exercitiului precedent

     a) semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat.

     b) nesemnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se corectează fie pe seama rezultatului reportat, fie pe seama contului de profit şi pierdere.

Cheia principala de delimitare : analiza contextului.

7.Daca ati constat erori, trebuie sa le prezentati in notele explicative la situatiile financiare.

8.Daca ati operat o corectare a unei erori aferente exercitiului financiar precedent, nu trebuie sa modificati situatiile financiare aferente acelor exercitii .

9.În cazul erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informaţiilor comparative prezentate în situaţiile financiare. Informaţii comparative referitoare la poziţia financiară şi performanţa financiară, respectiv modificarea poziţiei financiare, sunt prezentate în notele explicative.

10.Înregistrarea stornării unei operaţiuni contabile aferente exerciţiului financiar curent se efectuează fie prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii iniţiale (stornare în roşu), fie prin înregistrarea inversă a acesteia (stornare în negru), în funcţie de politica contabilă şi programele informatice utilizate.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 28 septembrie 2015

Leave a Reply