Documentar privind distrugerea in atrepozitul fiscal a produselor accizabile neconforme

Documentar privind distrugerea in atrepozitul fiscal a produselor accizabile neconforme

Ordinul nr. 319/2016 pentru aprobarea condiţiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum, se adresează operatorilor economici ce desfășoară activitate în domeniul comerțului cu produse accizabile, având autorizate antrepozite fiscale de producție sau de depozitare.

Caracteristica principală a acestor locații constă în faptul că produsele accizabile aflate în antrepozite păstrează un regim suspensiv pentru plata accizei. Acest regim suspensiv pentru accize încetează la momentul eliberării în consum a produselor accizabile.

Prin eliberare în consum înțelegem ca regulă generală scoaterea unor produse din antrepozite pentru a fi vândute la clienți, situație ce impune plata accizei.

În cazul în care se impune distrugerea unor produse accizabile, situație generată de cazuri fortuite, forță majoră sau când produsele nu corespund condițiilor legale de comercializare, pentru aceste produse nu se datorează acciză, și nu se consideră o eliberare în consum.

În scopul diminuării riscurilor fiscale, distrugerea acestor produse accizabile se face cu acordul și sub coordonarea autorității vamale.

Prezentul act normativ definește noțiunea de caz fortuit și forță majoră, respectiv definește noțiunea de nerespectare a condițiilor legale de comercializare și adoptă procedura aplicabilă.

Distrugerea unor produse accizabile datorată unui caz fortuit este rezultatul unui eveniment ce nu putea fi prevăzut și nici împiedicat de deținătorul antrepozitului fiscal, raportându-ne la art. 1351 din Codul civil.

Distrugerea generată de forța majoră este rezultatul unui eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil reglementat de art. 1351 din Codul civil.

În aceste două situații, antrepozitul înștiințează în scris autoritatea vamală în termen de 60 de zile de la producerea evenimentului. Înștiințarea va fi însoțită de dovezile apariției forței majore sau a cazului fortuit.

Prin neîndeplinirea condițiilor de comercializare ce conduc la distrugerea produselor accizabile într-un antrepozit se înțeleg următoarele cauze:

  • cauze legale, respectiv produsele accizabile nu corespund unor prevederi normative generate de legislația protecției consumatorului, protecției sănătății, protecției mediului sau conformității produselor;
  • produsele accizabile nu sunt conforme cu specificațiile tehnice de produs sau cu condițiile de calitate însușite de operatorul economic. Avem în vedere termenele de valabilitate, parametrii fizici, chimici sau vizuali sau alte condiții privind standardul de produs așa cum îl are definit operatorul economic.

În situația în care produsele accizabile nu mai îndeplinesc condițiile legale de comercializare și nici nu pot fi procesate, transformate, utilizate în scopul obținerii unor produse ce pot fi comercializate, se depune la autoritatea vamală o cerere de aprobare a distrugerii acestor produse în termen de 180 de zile de la momentul constatării neîndeplinirii condițiilor legale de comercializare.

Această cerere este însoțită de un memoriu justificativ la care se anexează documentele ce confirmă necesitatea distrugerii produselor accizabile cum ar fi rapoarte de evaluare emise de un laborator acreditat, procese verbale de analiză a calității, procese verbale de constatare a neconformității produsului etc.

În termen de 15 zile de la depunerea documentației complete, autoritatea vamală comunică antrepozitului decizia motivată privind permisiunea sau interzicerea distrugerii produselor accizabile.

În cazul în care cererea antrepozitului este aprobată, distrugerea produselor neconforme trebuie să se realizeze în 45 de zile de la aprobare, în prezența unui reprezentant al autorității vamale. Cu această ocazie, se consemnează și distrugerea eventualelor timbre, banderole, marcaje.

Dacă distrugerea produselor neconforme se realizează după trecerea celor 45 de zile sau nu participă un reprezentant al vămii, pentru acestea se datorează plata accizei.

Sursa: legestart.ro

Data aparitiei: 08 aprilie 2016

Leave a Reply