Documentar privind autofactura

Documentar privind autofactura

Codul fiscal prevede autofactura un document justificativ pentru livrarile de bunuri si/sau prestari de servicii catre sine, creata de catre beneficiar in numele furnizorului, daca acesta din urma nu a intocmit factura in cele 15 zile ale lunii urmatoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei.

Cine emite autofactura?

Autofactura este emisa de către beneficiar în numele furnizorului și se va menționa denumirea AUTOFACTURĂ.

Exigibilitatea taxei intervine în momentul crearii autofacturii sau în a 15-a zi a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, dacă nu a fost emisă nicio autofactură/ factură până în acel moment.

Cand putem emite autofactura?

Potrivit Codului fiscal,  autofactura se va emite până în a 15-a zi a lunii următoare celei în care a luat naștere faptul generator al taxei, dacă o factură nu a fost emisă de către Furnizor pentru avea livrare de bunuri sau prestări de servicii. 

Ce curs valutar se va lua in considerare?

Autofactura se emite în vederea TVA-ului. Pentru determinarea taxei, se va folosi cursul de schimb din data emiterii autofacturii. Dacă la primirea facturii finale, există o diferența de curs valutar, beneficiarul are obligația de a ajusta baza de impozitare în funcție de cursul de schimb la data emiterii facturii de către furnizor.

Ce informatii contine autofactura?

Autofactura conține aceleași informații ca o factură normal, doar ca aceasta are precizarea: AUTOFACTURA.

Autofactura pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii către sine trebuie emisă numai dacă operaţiunile în cauză sunt taxabile şi numai în scopul taxei, fiind obligatorie menţionarea următoarelor informaţii:

a) numărul facturii, care va fi un număr secvenţial acordat în baza uneia sau mai multor serii, care identifică în mod unic o factură;

b) data emiterii;

c) numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei impozabile, la rubrica “Furnizor”;

d) la rubrica “Cumpărător”, numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei impozabile sau, după caz, ale beneficiarului;

e) denumirea şi descrierea bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate;

f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa;

g) cota de taxă aplicabilă;

h) valoarea taxei colectate.

 Informaţiile din factura emisă prin autofacturare se înscriu în jurnalele pentru vânzări şi sunt preluate corespunzător în decontul de taxă prevăzut la art. 156^2 din Codul fiscal, ca taxă colectată.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 17 octombrie 2014

Leave a Reply