Documentar fiscal privind locuinta de serviciu/protocol

Documentar fiscal privind locuinta de serviciu/protocol

Potrivit legii, locuinţa de serviciu este acea locuință destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordată în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.

Locuinţa de protocol este cea destinată utilizării de către persoanele care sunt alese sau numite în unele funcţii ori demnităţi publice, exclusiv pe durata exercitării acestora.

Amortizarea

Codul Fiscal, art.28, alin (4), lit. g) prevede ca nu reprezinta active amortizabile casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decât cele utilizate în scopul realizarii veniturilor.

Codul Fiscal, art.28, alin (12), lit. i) prevede ca pentru locuintele de serviciu, amortizarea este deductibila fiscal pâna la nivelul corespunzator suprafetei construite prevazute de legea locuintei (Legea locuintei  este Legea nr. 114/1996).

Avantaj in natura

Codul Fiscal, art.76  alin (4) lit. d) prevede ca nu este inclusa în veniturile salariale şi nu este impozabila, în întelesul impozitului pe venit contravaloarea folosinței locuinței de serviciu sau a locuinței din incinta unității ori căminului militar de garnizoană și de unitate, potrivit repartiției de serviciu, numirii conform legii sau specificității activității prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensația lunară pentru chirie pentru personalul din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și compensarea diferenței de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale.

Normele la acest punct prevad ca prin locuințe acordate ca urmare a specificității activității se înțelege acele locuințe asigurate angajaților când activitatea se desfășoară în locuri izolate, precum stațiile meteo, stațiile pentru controlul mișcărilor seismice, sau în condițiile în care este solicitată prezența permanentă pentru supravegherea unor instalații, utilaje și altele asemenea.

Deductibilitatea cheltuielilor

Codul Fiscal, art 25. alin (3) pct. j) prevede ca au deductibilitate limitata cheltuielile pentru functionarea, întretinerea şi repararea locuintelor de serviciu situate în localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile în limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10%;

Normele prevede ca în cazul locuinței de serviciu date în folosința unui salariat sau administrator, cheltuielile pentru funcționarea, întreținerea și repararea acesteia sunt deductibile în limita corespunzătoare raportului dintre suprafața construită prevăzută de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, majorată cu 10%, și totalul suprafeței construite a locuinței de serviciu respective.

Potrivit legii locuintei, locuinta de serviciu este locuinta destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordată în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale. Contractul de inchiriere trebuie sa fie astfel o anexa la contractul individual de munca.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 08 august 2016

 

Leave a Reply