Documentar actualizat privind diurna

Documentar actualizat privind diurna
Salariatul care este obligat să se deplaseze în interes de serviciu are dreptul la o diurnă (indemnizație de delegare) și la plata cheltuielilor de transport și cazare, după cum prevede Codul muncii.
Diurna se acordă:
  • pentru fiecare zi calendaristică în care salariatul se află în deplasare, atât în țară, cât și în străinătate;
  • într-un cuantum stabilit în mod expres de lege.
Salariatul cu contract individual de muncă poate fi delegat pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în decursul a 12 luni. Această perioadă se poate prelungi doar cu acordul angajatului, pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, potrivit legii.
Diurna în perioada delegarii și detașării este stabilită în contractul colectiv la nivel de unitate sau în cel individual al salariatului de la semnarea inițială sau, ulterior, printr-un act adițional.
Valoarea diurnei în țară și în străinătate
 
Diurna este stabilită, pentru deplasările pe teritoriu național, la nivelul legal acordat instituțiilor publice, indexată cu 2,5.
HG nr. 1860/2006 prevede aspecte legate de diurnă obligatorii pentru instituţiile publice. Companiile din mediul privat pot ţine cont sau nu de prevederile HG nr. 1860/2006.
Astfel, potrivit HG nr. 1860/2006, diurna se acordă în cazul în care delegarea se realizează într-o localitate situată la o distanță mai mare de 5 km de localitatea în care salariatul își are locul de muncă permanent. Totodată, aceeaşi hotărâre stabilește că persoana delegată sau detașată are dreptul la primirea unui avans în numerar, conform legii, stabilit în raport cu numărul zilelor de deplasare. Acest avans este limitat la totalul cheltuielilor de delegare/detașare pentru 30 de zile calendaristice.
Nivelul diurnei stabilit în prezent (iulie 2014) pentru instituțiile publice este de 13 lei.
Diurna pentru deplasările în străinătate este reglementată de HG nr. 518/1995. În acest caz, diurna este stabilită la nivelul legal al diurnei pentru fiecare țară în parte, indexat cu 2,5.
În cazul angajaților care au ca beneficiu tichete de masă, acestea nu sunt acordate în perioada în care sunt delegaţi/detașaţi.
Obligațiile salariatului care efectuează deplasarea
 
Pentru justificarea avansurilor acordate pentru procurarea de valori materiale cu plata în numerar, salariatul întocmește un document – Ordin de deplasare.
Pe acest document, salariatul are obligația să obțină viza și stampila managerului unității la care se deplasează, cu data și ora sosirii și a plecării.
Pentru avansul acordat în valută, salariatul va justifica chetuielile, cu excepția drepturilor de diurnă, pe baza documentelor aprobate de către conducătorii unității trimițătoare.
Impozit și contribuții pentru diurnă
 
Indemnizației de delegare i se aplică aceleași reguli de impunere proprii veniturilor din salarii pentru partea care depășește limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituțiile publice, potrivit Codului fiscal.
Deci, valoarea diurnei care depășește de 2,5 ori nivelul stabilit va fi impozitată cu 16% (impozit pe venit) și se include în baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii salariilor (șomaj, pensie, sănătate), indiferent de entitatea plătitoare. Această sumă este considerată venit asimilat salariilor sau avantaj în natură.
Diurna este deductibilă integral la calculul profitului impozabil, indiferent de suma alocată, începând cu 1 iunie 2013.
Sursa: legestart.ro
Data aparitiei: 13 octombrie 2014

Leave a Reply