Din 9 mai se limiteaza platile cash

Din 9 mai se limiteaza platile cash

Legea care limitează încasările şi plăţile în numerar efectuate de firme intră în vigoare la data de 9 mai.
Sunt interzise încasările în numerar pentru facturile de peste 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry.
Plafonul zilnic pentru încasările în numerar de la persoane fizice este stabilit la 10.000 lei de persoană.

Începând din 9 mai, firmele şi persoanele fizice nu vor mai putea face plăţi cash în afara unui anumit plafon, limitat la 5.000 lei, respectiv 10.000 lei în cazul magazinelor de tip cash carry, fiind limitate şi împrumuturile în numerar între persoanele fizice şi interzisă fragmentarea plăţilor cu excepţia celor stabilite prin contract, cum ar fi ratele.
Plafonurile stabilite pentru tranzacţiile în numerar sunt stabilite prin Legea nr. 70/2015, care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015 şi care se va aplica din 9 mai 2015, amenzile pentru nerespectarea acestora urmând însă să intre în vigoare abia de anul viitor.
Noile dispoziţii stabilesc ca operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, tranzacţiile în numerar putând fi însă efectuate în anumite limite prevăzute de Legea nr. 70/2015.
Noile reguli se vor aplica şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în noile plafoane se va efectua în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi.

Firmele vor efectua tranzacţii în numerar în limita a 5.000 lei/zi

Potrivit actului normativ, încasările în numerar de la operatorii economici se vor realiza în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană, iar plăţile în numerar către firme se vor efectua în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi.
Plăţile din avansuri spre decontare se vor realiza în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare, în timp ce magazinele de tipul cash and carry vor putea încasa numerar de la firme, PFA, II etc în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană.

Încasările şi plăţile fragmentate sunt interzise

Noua lege interzice atât încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 de lei în cazul magazinelor de tip cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv 10.000 de lei.
Nu sunt permise nici plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 de lei către magazinele de tip cash and carry.
Firmele pot achita facturile cu valori mai mari de 5.000 lei către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 de lei către magazinele de tip cash and carry, 5000/10.000 de lei în numerar, iar diferenţa numai prin instrumente de plată fără numerar.

Sursa: curierulnational.ro

Data aparitiei: 16 aprilie 2015

Leave a Reply