Deductibilitatea cheltuielilor cu combustibilul

Deductibilitatea cheltuielilor cu combustibilul

Baza legala : Legea 571/2003 cu modificarile ulterioare; HG 84/2013

Este util sa precizam conditiile de deductibilitate pentru cheltuielile efectuate de companii in activitatea economica pe care o desfasoara in vederea realizarii de venituri impozabile, referindu-ne la prevederile legale aplicabile.

Din perspectiva vehiculelor purtatoare de cheltuieli cu combustibilul, utilizarea lor in scopul realizarii activitatii economice, conform pct. 45^1 din normele metodologice date in aplicarea art. 145^1 din Codul fiscal din titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata”, cuprinde in mod nelimitativ urmatoarele utilizari:

• deplasari in tara sau in strainatate la clienti/furnizori;

• pentru prospectarea pietei;

• deplasari la locatii unde se afla puncte de lucru;

• deplasari la banca;

• deplasari la vama;

• deplasari la oficiile postale;

• deplasari la autoritatile fiscale;

• utilizarea vehiculului de personalul de conducere in vederea indeplinirii atributiilor de serviciu;

• deplasari pentru interventie;

• utilizarea vehicolelor de test-drive de catre dealerii auto;

• utilizarea in scopuri de service;

• utilizarea in scopuri de reparatii;

Din perspectiva calculul profitului impozabil, din categoria cheltuielilor nedeductibile fac parte, desi partial, si cheltuielile cu combustibilul in conformitate art.21 alin.(4) lit. t din Codul fiscal astfel :

– 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Prin exceptie,aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

• vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;

• vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;

• vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

• vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;

• vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.

Alte aspecte importante de retinut ar fi :

– cheltuielile cu amortizarea vehicolelor din categoria celor mentionate mai sus nu intra sub incidenta tratamentului fiscal al prevederilor legate de cheltuielile cu combustibilul;

– in situatiile prezentate in exceptii, cand deductibilitatea cheltuielilor cu combustibilul este 100%, din punct de vedere fiscal, aceasta este acordata/validata doar cu documente justificative si intocmirea foi de parcurs care trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele :

• categoria de vehicul utilizat;

• scopul si locul deplasarii;

• kilometrii parcursi;

• norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs (pct. 49^2 din Nomele metodologice de aplicare a art. 21 alin. 4 lit. t din Codul fiscal).

– conform HG 84/2013, TVA-ul aferent bonurilor fiscale emise de casele de marcat fiscale se poate deduce daca :

• codul fiscal al cumparatorului este imprimat pe bonul fiscal de catre casa de marcat fiscala;

• valoarea maxima a fiecarei achizitii pe acelasi document este de maxim 100 euro, inclusiv TVA, conform art. 155, alin(11) din Codul fiscal.

– pentru deducerea TVA-ului aferent bonurilor de achizitii combustibili, din punctul de vedere al procedurii existente pana la HG 84/2013, aceasta nu mai este aplicabila incepand cu 14.03.2013;

-din punctul de vedere al deducerii cheltuielilor cu combustibilul, la valoarea de achizitie, pe baza bonului fiscal, este de remarcat faptul ca pana la noile reglementari aceasta cheltuiala nu putea fi dedusa doar pe baza bonului fiscal, ci era necesara intocmirea decontului de cheltuieli, a NIR-lui, a ordinului de deplasare, a foilor de parcurs dupa caz- ceea ce in prezent se mentine pentru valorile bonurilor fiscale ce depasesc 100 de euro inclusiv tva.

Practic, deductibilitatea cheltuielilor cu combustibili este recunoscuta la calculul profitului impozabil, in conditiile prezentate mai sus, cu conditia justificarii lor prin existenta facturilor de achizitie sau a bonurilor fiscale care trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, toate elementele prezentate de noile reglementari.

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 21 august 2013

Leave a Reply