Deductibilitate provizioane

Deductibilitate provizioane

Provizioanele pot fi definite ca fiind instrumente contabile al caror scop este de a crea o corelatie intre realitatea economica din cadrul unei firme si inregistrarile scriptice care o reflecta.

In conformitate cu prevederile art.22 “Provizioane si rezerve” din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare, contribuabilii au dreptul de a deduce provizioanele, fara a se limita doar la acestea, constituite in contabilitate ca si cheltuieli , astfel:

-provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor;

-provizioanele constituite in limita unui procent de 20% incepand cu data de 1 ianuarie 2004, 25% incepand cu data de 1 ianuarie 2005, 30% incepand cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili, altele decat cele prevazute la lit, d), f), g) si i), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

• sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004;

• sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;

• nu sunt garantate de alta persoana;

• sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;

• au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului;

 -provizioanele specifice, constituite de institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Romaniei, de institutiile de plata, persoane juridice romane care acorda credite legate de serviciile de plata, de institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, care acorda credite legate de serviciile de plata, precum si provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare si functionare;

-provizioanele de risc pentru operatiunile pe pietele financiare, constituite potrivit reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;

provizioanele constituite in limita unui procent de 100% din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili, altele decat cele prevazute la lit. d), f), g) si i), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

• sunt inregistrate dupa ianuarie 2007;

• creanta este detinuta la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie;

• nu sunt garantate de alta persoana;

• sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;

• au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului;

provizioanele pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor de deseuri, constituite de contribuabilii care desfasoara activitati de depozitare a deseurilor, potrivit legii, in limita sumei stabilite prin proiectul pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, corespunzatoare cotei- parti din tarifele de depozitare percepute;

provizioanele/ajustarile pentru deprecierea creantelor preluate de la institutiile de credit in vederea recuperarii acestora, in limita diferentei dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului, pentru creantele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

• sunt cesionate si inregistrate in contabilitatea cesionarului dupa data de 1 iulie 2012 inclusiv;

• sunt transferate de la o persoana sau datorate de o persoana care nu este afiliata contribuabilului cesionar;

• au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar;

-constituirea de provizioane, conform intelesului reglementarilor Codului fiscal, poate fi asimilata si majorarii unui provizion;

De asemenea, printre prevederile art.22, la alin(8) din Legea 571/2003 cu completari si modificari ulterioare mai retinem urmatoarele :

“(8) Provizioanele constituite pentru creantele asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili inainte de 1 ianuarie 2004, sunt deductibile in limitele prevazute la alin. (1) lit. c), in situatia in care creantele respective indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) nu sunt garantate de alta persoana;

b) sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;

c) au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului;

d) creanta este detinuta asupra unei persoane juridice pentru care a fost deschisa procedura falimentului, pe baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie;

e) nu au mai fost constituite provizioane deductibile fiscal pentru creanta respectiva.”

Baza legala:

Legea 571/2003 cu completari si modificari ulterioare;

HG 44/2004 cu completari si modificari ulterioare

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 31 octombrie 2013

Leave a Reply