Declaratia 394 – amanata pana pe 01 octombrie 2016!!!

Declaratia 394 – amanata pana pe 01 octombrie 2016!!!

Comunicat ANAF

Declaratia 394 se va completa integral incepand cu 1 octombrie 2016 pentru toate operatiunile efectuate pe teritoriul national, iar pentru perioada 1 Iulie 2016 – 30 Septembrie 2016 se vor declara doar operațiunile derulate cu persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (cartusul C), prorogându-se termenul de declarare pentru celelalte operațiuni din declarație, începând cu cele aferente lunii octombrie 2016.
Aceste modificari au survenit in urma dialogului permanent dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală si mediul de afaceri.
Reamintim că la sfârșitul lunii mai 2016, pe site-ul ANAF a fost publicat formularul electronic al noii declaraţii informative 394, acesta fiind disponibil contribuabililor în vederea testării.
Pe perioada testării, au fost semnalate din partea mai multor contribuabili/asociații profesionale aspecte referitoare la modalitatea de  completare și declarare a datelor din formularul 394 aprobat prin ordinele menționate, solicitându-se introducerea cotei de TVA de 19% (pentru corecții, regularizări din perioadele anterioare), eliminarea evidențierii în mod distinct a livrărilor/achizițiilor de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri dacă valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură este mai mică de 22.500 lei, datorită costurilor suplimentare generate la nivelul contribuabililor.
De asemenea, pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri, în vederea simplificării declarației 394, au fost efectuate următoarele modificări:
–  eliminarea cerinței de a completa operațiunile cu regim special de către persoanele impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare;
– eliminarea cerinței de a completa TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care se aplică taxarea inversă și menținerea acesteia numai în cazul achizițiilor.

Sursa: anaf.ro si contzilla.ro

Data aparitiei: 27 iulie 2016

Leave a Reply