Declararea impozitului reţinut de la nerezidenţi

Declararea impozitului reţinut de la nerezidenţi

Reamintim contribuabililor interesaţi că potrivit prevederilor art. 119 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, pe beneficiari de venit nerezidenţi, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, au obligaţia să depună Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi pentru calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar la organul fiscal competent, până la data de 28 februarie a anului fiscal curent pentru anul expirat.

Modelul şi conţinutul declaraţiei este cel prevăzut la pct. 15^1 din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Declaraţia va cuprinde datele de identificarea ale plătitorului de venit precum şi datele de identificare ale beneficiarului de venit (denumirea statului de rezidenţă, nume, prenume, codul de identificare fiscală atribuit de autoritatea din România).

Important!

Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, pot solicita organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul lor fiscal, atribuirea codului de identificare fiscală pentru contribuabilii nerezidenţi care realizează venituri supuse regulilor de impunere la sursă.
Declaraţia se completează în două exemplare: originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit, iar copia se păstrează de către plătitorul de venit.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 21 februarie 2014

Leave a Reply