Declararea accizelor instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013

Declararea accizelor instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013

Va informăm că, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.136/2013, a fost modificat şi completat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Urmare a introducerii accizelor pentru anumite categorii de bunuri, prin prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, începând cu 1 septembrie 2013, a fost completat Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul se stat prin introducerea unor noi poziţii, respectiv:

– accize pentru bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor;

– accize pentru confecţii din blănuri naturale;

– accize pentru iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement;

– accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cmc;

– accize pentru cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele vânătoare şi arme de uz personal;

– accize pentru motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement.

Obligaţiile menţionate se declară de către operatorii economici, plătitori de accize şi de către persoanele fizice care efectuează achiziţii intracomunitare de iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă, de autoturisme şi autoturisme de teren a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cmc, de motoare cu capacitate de 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 01 octombrie 2013

Leave a Reply