Cuantumul penalităţilor de întârziere

Cuantumul penalităţilor de întârziere

Reamintim că, de la 1 iulie 2013, nivelul penalităţilor de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, pentru obligaţiile de plată scadente după această dată, respectiv 7,3% pe an.

Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor, care rămân aplicabile în proporţie de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.

Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

*

Bază legală: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320/3.06.2013.

Sursa: finantevalcea.ro

Data aparitiei: 11 octombrie 2013

Leave a Reply