Corectare erori contabile nesemnificative din exercitii anterioare

Corectare erori contabile nesemnificative din exercitii anterioare

Erori nesemnificative aferente exercițiilor financiare precedente, corectate pe seama rezultatului reportat

La societatea X SRL, în urma unei revizuiri desfăşurate în luna noiembrie 2016, se constată că entitatea nu a înregistrat contravaloarea unei facturi reprezentând prestare de servicii în sumă de 1.000 lei, emisă în anul 2015.

Presupunem că, potrivit politicilor contabile ale societății X SRL, corectarea erorilor nesemnificative aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat. Ca urmare, în cazul prezentat, în exerciţiul financiar 2016, corectarea acestei erori se efectuează prin înregistrarea facturii, pe seama rezultatului reportat.

  • Înregistrarea facturii omise:

4111 Clienţi = 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 1000 lei

Influenţa fiscală a operaţiunilor economico – financiare este stabilită conform legislaţiei fiscale.

Erori nesemnificative aferente exercițiilor financiare precedente, corectate pe seama contului de profit şi pierdere

La societatea X SRL, în urma unei revizuiri desfăşurate în anul 2016, se constată că entitatea nu a înregistrat o factură reprezentând prestare de servicii, în sumă de 1.000 lei emisă în anul 2015. Se presupune că exerciţiul financiar coincide cu anul calendaristic.

Potrivit politicii contabile a entităţii, corectarea erorilor nesemnificative aferente exerciţiilor financiare precedente se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere, respectiv a veniturilor şi cheltuielilor, după caz.

Presupunem că, potrivit politicii contabile a societății X SRL, orice eroare este semnificativă dacă valoarea acesteia este mai mare decât 1% din activul net al entităţii.

Presupunem că activul net al societății X SRL este 150.000 lei. Conform politicii contabile a entităţii, eroarea este semnificativă în cazul în care este mai mare de 1.500 lei (1% x 150.000 lei). În situaţia prezentată, eroarea este nesemnificativă (1.000 lei), având o valoare inferioară pragului de semnificaţie al entităţii societății X SRL (1.500 lei).

  • Înregistrarea facturii omise:

4111 Clienţi = 704 Venituri din servicii prestate 1.000 lei

Sursa: contzilla.ro

Data aparitiei: 14 iunie 2017

Leave a Reply

http://pbsi.fbs.unm.ac.id/wp-content/agen/ slot gacor