Contul 461 – Cand se utilizeaza?

Contul 461 – Cand se utilizeaza?

Vom stabili mai jos in ce situatie se poate transfera o suma de bani din contul 5311 in contul 461, precum si cand se utilizeaza contul 461.

Potrivit prevederilor de la Cap VII „Functiunea conturilor” din OMF 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, cu ajutorul contului 461 „Debitori diversi” se tine evidenta debitorilor proveniti din pagube materiale create de terti, alte creante provenind din existenta unor titluri executorii si a altor creante, altele decat entitatile afiliate si entitatile legate prin interese de participare.

Contul 461 „Debitori diversi” este un cont de activ.

In debitul contului 461 „Debitori diversi” se inregistreaza:

– valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (758, 4427);
– pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate (758, 4427);
– valoarea imobilizarilor financiare cedate (764);
– valoarea debitelor reactivate (754);
– suma imprumuturilor obtinute prin obligatiunile emise (161);
– sumele de incasat reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate (167);
– dividende de incasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt (761, 762);
– valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt si a actiunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum si diferenta favorabila dintre pretul de cesiune si pretul de achizitie al acestora (501, 506, 508, 764);
– valoarea sumei de incasat din vanzarea actiunilor proprii rascumparate (109, 141);
– valoarea veniturilor inregistrate in avans (472);
– sumele reprezentand avansuri de trezorerie, acordate de catre entitate persoanelor fizice, altele decat proprii salariati, nedecontate pana la data bilantului (542);
– valoarea despagubirilor si a penalitatilor datorate de terti (758);
– sumele datorate de terti pentru redevente, locatii de gestiune si chirii (706);
– dobanzile datorate de catre debitorii diversi (766);
– diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta, inregistrate cu ocazia evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile aferente creantelor cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate cu ocazia evaluarii acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768);
– rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117).
In creditul contului 461 „Debitori diversi” se inregistreaza:
– valoarea debitelor incasate (512, 531);
– valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
– sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a debitorilor (654);
– creante prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
– diferentele nefavorabile de curs valutar aferente creantelor in valuta, inregistrate la decontarea acestora sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
– diferentele nefavorabile aferente creantelor cu decontare in functie de cursul unei valute, inregistrate cu ocazia decontarii acestora sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).

Soldul contului reprezinta sumele datorate entitatii de catre debitori.

Potrivit normelor legale de mai sus in Debitul contului 461 „Debitori diversi” nu pot intra sume de bani din contul 5311 „Casa in lei”.
Pentru toate platile care pot fi facute din casierie OMF 3055/2009 prevede conturi specifice care individualizeaza destinatia sumei platite din casierie, astfel:
– depunerile de numerar la banci (581);
– costul de achizitie al investitiilor financiare cumparate in numerar (261, 263, 265, 267, 269, 501, 505, 506, 508, 509);
– platile efectuate catre furnizori (401, 404);
– sumele achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428);
– plati ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (201);
– sumele achitate colaboratorilor (401);
– platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati (481, 482);
– sumele achitate reprezentand cheltuielile cu redeventele, chiriile, primele de asigurari, comisioanele, onorariile, protocol, deplasari, detasari, transferari, taxe postale si taxe de telecomunicatii, sume achitate pentru alte servicii executate de terti (612, 613, 622 la 626, 628);
– platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare (658);
– sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din remuneratii (427);
– sumele platite din operatii in participatie (458);
– sumele restituite asociatilor/actionarilor (455, 456);
– dividendele platite actionarilor/asociatilor (457);
– sumele achitate creditorilor diversi (462);
– sumele platite anticipat (471);
– sumele incasate si necuvenite unitatii (473);
– platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati, precum si intre subunitati (481, 482);
– cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci cand nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (149);
– alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de capitaluri proprii (149);
– platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate (532);
– avansurile de trezorerie acordate (542).

Sursa: contabilul.ro si portalcontabilitate.ro

Data aparitiei: 28 octombrie 2013

Leave a Reply